Patiëntervaringen

Hoe waarderen patiënten het ziekenhuis?

Medische indicatie: Patiënttevredenheid
Gemeten kwaliteit: Rapportcijfer van patiënten

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij vindt van de zorg en dienstverlening. Ze vragen je bijvoorbeeld om een rapportcijfer te geven voor het ziekenhuis en voor de afdeling waar je bent geweest. Of ze vragen wat je vindt van de kwaliteit van zorg en de behandeling. Ook kun je als patiënt klachten melden of complimenten doorgeven. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiëntervaringen

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Iedere twee jaar wordt ook landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van de ziekenhuizen. Het onderzoek vindt plaats in alle regio’s van Nederland. 20.000 mensen hebben in 2021 aan dit onderzoek meegedaan. Ze geven in het onderzoek antwoord op de volgende vraag: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’.

De rapportcijfers van dit jaarlijkse onderzoek staan op Ziekenhuischeck.nl. Het onderzoek wordt gedaan door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Zelf je mening geven?

Ben je niet tevreden over het ziekenhuis? Of wil je juist laten weten dat je erg goed bent geholpen? Je kunt hiermee altijd terecht bij het ziekenhuis. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek aanvragen met een arts of verpleegkundige. Neem contact op met je ziekenhuis via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

Heb je een klacht? Dan kun je dit aangeven bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Deze staat de website van het ziekenhuis. In de klachtenprocedure staat hoe je een klacht in kunt dienen, en hoe het ziekenhuis omgaat met jouw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikelen

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck publiceren cijfers voor patiënten

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl publiceren vanaf 5 juli de kwaliteitscijfers van 2021. Met deze cijfers kunnen patiënten zien hoe hun ziekenhuis of revalidatie-instelling scoort op veelvoorkomende behandelingen en op algemene kwaliteitsthema’s. Dit helpt om een keuze te maken voor passende zorg. Op de websites staan ook actuele wachttijden, en informatie over samenwerking tussen ziekenhuizen.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen