Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid in het ziekenhuis

Gemeten kwaliteit: Rapportcijfer

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij vindt van de zorg en dienstverlening. Ze vragen je bijvoorbeeld om een rapportcijfer te geven voor het ziekenhuis en voor de afdeling waar je bent geweest. Of ze vragen wat je vindt van de kwaliteit van zorg en de behandeling. Ook kun je als patiënt klachten melden of complimenten doorgeven. Zo weet het ziekenhuis wat goed gaat en wat beter kan.

Patiënttevredenheid

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Iedere twee jaar wordt ook landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van de ziekenhuizen. Het onderzoek vindt plaats in alle regio’s van Nederland. 16.000 mensen hebben in 2019 aan dit onderzoek meegedaan. Ze geven in het onderzoek antwoord op de volgende vraag: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’.

De rapportcijfers van dit jaarlijkse onderzoek staan op Ziekenhuischeck.nl. Het onderzoek wordt gedaan door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Zelf je mening geven?

Ben je niet tevreden over het ziekenhuis? Of wil je juist laten weten dat je erg goed bent geholpen? Je kunt hiermee altijd terecht bij het ziekenhuis. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek aanvragen met een arts of verpleegkundige. Neem contact op met je ziekenhuis via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

Heb je een klacht? Dan kun je dit aangeven bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft een eigen klachtenprocedure. Deze staat de website van het ziekenhuis. In de klachtenprocedure staat hoe je een klacht in kunt dienen, en hoe het ziekenhuis omgaat met jouw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je contact opnemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikelen

Parkeren bij het ziekenhuis kost gemiddeld 1,35 euro per uur

Uit onderzoek naar de parkeervoorzieningen bij ziekenhuizen blijkt dat bij 15 ziekenhuislocaties gratis kan worden geparkeerd. Bij de overige 85 locaties moet parkeergeld worden betaald, veelal om de parkeervoorziening kostendekkend te krijgen. Het gemiddelde parkeertarief is 1,35 euro per uur en 6,64 euro per dag. Sinds enkele dagen wordt in verschillende media melding gemaakt van hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen. Om feiten correct te kunnen presenteren zijn alle uur- en dagtarieven van parkeervoorzieningen bij 100 ziekenhuislocaties in kaart gebracht. Deze tarieven zijn openbaar en staan vermeld op de ziekenhuiswebsites.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen