Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Over het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een volwaardig basisziekenhuis in het hart van de regio Drenthe. Het ziekenhuis heeft 250 bedden, er werken ruim 1400 medewerkers en jaarlijks bezoeken ruim 200.000 patiënten het ziekenhuis. We werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaan we voor de beste zorg.

Persoonlijk, helder en verbonden

We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in het WZA. Het ziekenhuis staat bekend om het persoonlijk contact, de gemoedelijke sfeer en de goede bereikbaarheid. Bij alles wat we doen, leven we ons in in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van onze patiënten, hun naasten en bezoekers.

Maar boven alles staat dat de zorg in het WZA goed en veilig is. Een voorbeeld uit 2017 is het predicaat ‘Seniorvriendelijk’ waaruit blijkt dat we goede zorg leveren aan de oudere patiënt. Maar ook de keurmerken voor een kindgericht en babyvriendelijk ziekenhuis hebben we na toetsing in 2017 weer ontvangen.

Door de informele sfeer en de ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is het WZA een plezierige werkplek. Verbeteren, samenwerken en vernieuwen is onlosmakelijk verbonden met het werken in het WZA.

Meer informatie over het WZA vindt u op www.wza.nl.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,8 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,8. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het cijfer 7,8 is gebaseerd op het NVZ imago-onderzoek dat in juli 2017 is afgerond. Dit is een landelijk onderzoek waarbij 1.475 mensen (patiënten, bezoekers en publiek) is gevraagd naar de ervaringen in het Wilhelmina Ziekenhuis. Kenmerkend voor ons ziekenhuis is de hoge waardering op: 

  • Ik heb een goed gevoel bij dit ziekenhuis.
  • Ik heb vertrouwen in dit ziekenhuis.
  • Dit ziekenhuis heeft een goede naam.

Voor het WZA is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten 'presteren'. Daarom onderzoeken we ieder jaar de patiëntervaringen via de CQ-index. Dit onderzoek wordt ook door veel andere ziekenhuizen gebruikt. De uitkomsten publiceren we op de website van het WZA. Met de verbeterpunten die uit het onderzoek komen, gaan wij actief aan de slag. 

Op beide onderdelen scoort het WZA in 2017 de hoogste rapportcijfers van de benchmark: een 8,58 op de polikliniek, een 8,7 op de kliniek. Het hoge cijfer van de poliklinieken komt vooral door de intermenselijke aspecten zoals de bejegening, de samenwerking en de communicatie. Bij de opnameafdelingen waren het gevoel van veiligheid, de bereikbaarheid, het pijnbeleid, de kamer en de uitleg van de behandeling doorslaggevend.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

11.020 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
In Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn 11020 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

11.352 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
In Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn per jaar 11352 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

70.033 Wilhelmina Ziekenhuis Assen
In Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn 70033 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Assen
    Europaweg Zuid 1
    9401 RK Assen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen