Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is Ziekenhuischeck?

Hoe goed is de ziekenhuiszorg in Nederland en hoe weet je waar je het beste terecht kunt voor jouw behandeling? Om patiënten en geïnteresseerden een beter inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben ziekenhuizen in Nederland de website Ziekenhuischeck gemaakt.

Op Ziekenhuischeck kun je ziekenhuizen vergelijken op kwaliteit, of opzoeken hoe goed het ziekenhuis bij jou in de buurt is.

Welke informatie staat op Ziekenhuischeck?

Per ziekenhuis vind je algemene kwaliteitsgegevens, bijvoorbeeld over de zorg voor ouderen. Maar ook de wachttijden per specialisme, behandeling of diagnostiek. Daarnaast staat er op Ziekenhuischeck informatie over aandoeningen en de resultaten van een behandeling. Ziekenhuizen moeten deze gegevens bijhouden voor de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland of voor de Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd of voor de Nederlandse Zorgautoriteit.

Er wordt bij alle cijfers uitgelegd wat dit zegt over de kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen kunnen daarnaast zelf een toelichting geven op hun resultaten. Waarom scoren zij op een bepaald onderdeel hoger of juist lager dan gemiddeld?

Wat zegt een cijfer over mijn eigen behandeling?

Uiteraard is elke patiënt, en daarom elke behandeling, anders. Ziekenhuischeck zegt daarom niet iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan je het beste met je eigen arts of verpleegkundige spreken.

Waarom staat mijn behandeling of aandoening er niet bij?

Op Ziekenhuischeck staat informatie over ongeveer 30 behandelingen. Dit zijn behandelingen waar het Zorginstituut of de Inspectie de ziekenhuizen op controleert. Van andere behandelingen is geen kwaliteitsinformatie beschikbaar, of het gaat om cijfers die niet veel zeggen over de kwaliteit van zorg. Het kan ook zijn dat het ziekenhuis de behandeling waarnaar je op zoek bent niet (zelf) aanbiedt.

Wil je meer weten over jouw behandeling? Neem dan contact op met je eigen arts of verpleegkundige. Je kunt ook altijd contact opnemen met een ander ziekenhuis voor een second opinion.

Ziekenhuischeck is sinds de lancering in september 2018 altijd in ontwikkeling. We streven ernaar om steeds meer goede informatie over behandelingen m.b.t. ziekenhuiskwaliteit beschikbaar te krijgen.

Hoe vaak worden de wachttijden bijgewerkt?

Ziekenhuizen publiceren op Ziekenhuischeck de wachttijden die zij aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit Dit zijn de wachttijden van de reguliere zorg. Ziekenhuizen werken deze cijfers minimaal twee keer per maand bij, maar soms ook vaker. Op Ziekenhuischeck zie je altijd de meest actuele cijfers die bekend zijn.

Waarom is mijn wachttijd anders dan de wachttijden op Ziekenhuischeck?

De wachttijden op Ziekenhuischeck geven een goede indicatie hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis, maar ze geven je geen garantie. Soms kun je sneller terecht, en soms moet je langer wachten dan staat aangegeven. Dit hangt af van de drukte in het ziekenhuis (de wachttijden lopen een maand achter), en je persoonlijke omstandigheden. Is er spoed? Dan heb je niet te maken met de wachttijden, maar wordt gekeken waar je snel terecht kan.

Waarom zijn er geen wachttijden bekend van mijn ziekenhuis?

Op Ziekenhuischeck staan de wachttijden die ziekenhuizen aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Als een ziekenhuis geen wachttijden heeft aangeleverd, dan staan deze wachttijden ook niet op Ziekenhuischeck. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een technisch probleem bij de aanlevering, of problemen bij de registratie door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld Corona). Kijk in dit geval op de website van het ziekenhuis voor meer informatie over wachttijden.

Hoe is het rapportcijfer van de ziekenhuizen berekend?

De rapportcijfers komen uit jaarlijks onderzoek naar wat alle mensen in Nederland vinden van de ziekenhuizen. Het onderzoek vindt plaats in alle regio’s van Nederland, in totaal worden ruim 20.000 mensen ondervraagd. Niet alleen patiënten geven hun mening, maar ook vrienden, familie, bezoekers en inwoners van de regio. Iedereen heeft immers wel eens te maken met het ziekenhuis.

De vragen gaan niet alleen over de kwaliteit van de behandeling, maar ook over de manier waarop je wordt geholpen. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben zelf geen invloed op de uitkomst.

Waar komen de patiëntervaringscijfers vandaan?

De patiëntervaringscijfers zijn afkomstig uit onderzoek van de ziekenhuizen onder eigen patiënten. Patiënten die de polikliniek hebben bezocht, die een belconsult of online consult hebben gehad, of die voor opname in het ziekenhuis zijn geweest, krijgen na afloop een vragenlijst via de mail. Dit is een standaardvragenlijst: de Patiëntervaringsmonitor. De resultaten worden gedeeld op Ziekenhuischeck. Dit zijn dus ervaringscijfers van een grote groep patiënten, die daadwerkelijk recent in het ziekenhuis zijn geweest.

Waarom heeft mijn ziekenhuis geen patiëntervaringscijfers?

Alle ziekenhuizen vragen om patiëntervaringen, maar niet alle ziekenhuizen gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst. Om de cijfers onderling te kunnen vergelijken, staan op Ziekenhuischeck alleen patiëntervaringen die zijn gemeten volgens een standaardvragenlijst: de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Deze vragenlijst is niet verplicht. Ongeveer 25% van de ziekenhuizen gebruikt deze PEM-vragenlijst.

Wat is het verschil met andere online patiëntinformatie?

Doordat alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde gegevens tonen op Ziekenhuischeck, krijg je op een overzichtelijke manier informatie over de kwaliteit van zorg en kun je deze gegevens vergelijken. Om te kunnen zien of een uitkomst ‘normaal’ is, worden de cijfers ook afgezet tegen een landelijk gemiddelde of norm.

Bij alle gegevens kun je lezen wat dit zegt over de kwaliteit van zorg. Bovendien kan het ziekenhuis zelf een toelichting geven op hun cijfer. Een hogere of juist lagere score kan namelijk verschillende oorzaken hebben en hoeft niet te betekenen dat de zorg beter of slechter is.

Ziekenhuischeck is hiermee een aanvulling op andere online patiëntinformatie.

Wie beheert en controleert Ziekenhuischeck?

De cijfers op Ziekenhuischeck worden aangeleverd door Dutch Hospital Data. Ziekenhuizen controleren of alles juist is aangeleverd, en voegen een toelichting toe. De NVZ verzorgt de algemene teksten op Ziekenhuischeck en is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. Je kunt de broncijfers vinden op de website Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren van Dutch Hospital Data (DHD).

Waarom zijn er geen cijfers van dit jaar?

Ziekenhuizen houden tijdens het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. Na afloop van het jaar, hebben ze tot 1 juni de tijd om de cijfers aan te leveren aan het Zorginstituut en de Inspectie. Het Zorginstituut en de Inspectie controleren of de aanlevering goed is gegaan. Pas na 1 juni zijn deze gegevens officieel. Dit betekent dat op Ziekenhuischeck pas na 1 juni de cijfers van het vorige jaar kunnen worden gepubliceerd.

Wie doen mee?

Alle algemene ziekenhuizen en umc’s in Nederland doen mee. Ook een aantal specialistische instellingen staan op Ziekenhuischeck. Naast de NVZ, werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland ook mee aan dit initiatief. Ziekenhuischeck wordt ondersteund door de Samenwerkende topklinische ziekenhuizen (STZ) en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Hoe lang bestaat Ziekenhuischeck?

De website is online gegaan in september 2018. De website Ziekenhuischeck is een vervolg op de website 'Kwaliteitsvenster'. Op deze site werd ook kwaliteitsinformatie gepubliceerd. Op Ziekenhuischeck staat meer informatie, zijn meer aandoeningen en behandelingen opgenomen en kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Waarvoor kan ik de voorleesfunctie gebruiken?

Op de meeste pagina's op Ziekenhuischeck staat een voorleesknop. Hiermee kun je:

  • geselecteerde tekst beluisteren: selecteer en klik op de voorleesknop;
  • de muis boven een paragraaf houden om deze voor te laten lezen;
  • een tekstversie lezen: zonder complexe opmaak, met lettertype, lettergrootte en kleuren volgens je persoonlijke voorkeur. Voorlezen en tegelijk highlighten kan ook in tekstversie;
  • een audiobestand downloaden zodat je ook offline kan luisteren;
  • geselecteerde tekst naar een andere taal vertalen en in die taal laten voorlezen;
  • de leessnelheid, kleuren voor highlighting en meer instellen;
  • de betekenis van een geselecteerd woord opzoeken;
  • de voorleestaal instellen.

Vragen over Ziekenhuischeck?

Heb je een vraag of opmerking over een ziekenhuis? Neem dan contact op met het betreffende ziekenhuis. Je vindt de contactinformatie op de pagina van het ziekenhuis. Heb je een algemene vraag of opmerking over de website? Neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

 

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen