Wachttijden

Wachttijden in het ziekenhuis

Gemeten kwaliteit: Wachttijd polikliniek en behandeling

Wil je weten hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis? Ieder ziekenhuis houdt op zijn website bij wat de actuele wachttijden zijn per specialisme. Dit overzicht wordt iedere maand bijgewerkt.
Er zijn verschillende wachttijden: hoe snel kun je terecht op de polikliniek voor een eerste afspraak en wat is de wachttijd voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie).

Wachttijden

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken voor een eerste afspraak op de polikliniek terecht moet kunnen. De wachttijd om met een behandeling te beginnen, is maximaal zeven weken. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dan kun je direct in het ziekenhuis terecht.

Soms moet je langer wachten dan de maximale afgesproken wachttijd. Bijvoorbeeld als je een voorkeur hebt voor een bepaalde arts of als je een speciale behandeling moet ondergaan. De wachttijd is vaak korter als behandeling dringend nodig is. De medische situatie speelt hierbij een rol.

Als het nodig is, nemen ziekenhuizen maatregelen om de wachttijden verder te verkorten. Je kunt dan bijvoorbeeld terecht bij een ander ziekenhuis, waarmee je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt.

Artikelen

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen