Wachttijden

Wachttijden in het ziekenhuis

Gemeten kwaliteit: Wachttijd polikliniek en behandeling

Wil je weten hoe snel je terecht kunt in het ziekenhuis? Ieder ziekenhuis houdt op zijn website bij wat de actuele wachttijden zijn per specialisme. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.
Er zijn verschillende wachttijden: hoe snel kun je terecht op de polikliniek voor een eerste afspraak, wat is de wachttijd voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie) en hoe snel kun je terecht voor diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan).

Wachttijden

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken voor een eerste afspraak op de polikliniek terecht moet kunnen. De wachttijd om met een behandeling te beginnen, is maximaal zeven weken. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dan kun je direct in het ziekenhuis terecht.

Soms moet je langer wachten dan de maximale afgesproken wachttijd. Bijvoorbeeld als je een voorkeur hebt voor een bepaalde arts of als je een speciale behandeling moet ondergaan. De wachttijd is vaak korter als behandeling dringend nodig is. De medische situatie speelt hierbij een rol.

Als het nodig is, nemen ziekenhuizen maatregelen om de wachttijden verder te verkorten. Je kunt dan bijvoorbeeld terecht bij een ander ziekenhuis, waarmee je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt.

Artikelen

Ziekenhuischeck publiceert actuele wachttijden voor patiënten

Ziekenhuischeck.nl geeft sinds 1 oktober 2020 maandelijks een update van de wachttijden per specialisme. Patiënten, huisartsen en geïnteresseerden kunnen de wachttijden op deze site bekijken en vergelijken. Zo is te zien in welk ziekenhuis je als patiënt het snelst terechtkunt voor een polikliniekbezoek, onderzoek, en behandeling. De cijfers worden ook per ziekenhuis op de website bijgehouden.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen