Nieuwe kwaliteitscijfers op Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl

Vanaf 3 juli 2023 kunnen cliënten en patiënten de nieuwe kwaliteitscijfers van hun ziekenhuis en revalidatie-instelling zien op de websites Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl. Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen laten zien hoe zij scoren op 29 veelvoorkomende behandelingen en 11 kwaliteitsthema’s. Deze informatie helpt cliënten en patiënten om een keuze te maken voor passende zorg.

Transparantie over kwaliteit van zorg

De NVZ vindt het belangrijk om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken voor cliënten, patiënten en geïnteresseerden. Hierin werkt de NVZ samen met de Nederlandse Federatie van umc’s (NFU), Revalidatie Nederland (RN) en DHD.

Cijfers over de kwaliteit van zorg

Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen houden het hele jaar gegevens bij die cliënten en patiënten informatie geven over de kwaliteit van zorg. Zij houden cijfers bij over het resultaat van een operatie of behandeling. Zijn er complicaties geweest? Is het resultaat en de kwaliteit van de zorg zoals verwacht? Al deze informatie is voor iedereen in te zien op Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl.

Uitbreiding informatie

De websites Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl zijn continu in ontwikkeling om het publiek zo volledig mogelijk te informeren over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Regelmatig vindt onderzoek plaats onder cliënten en patiënten. Met als resultaat dat Ziekenhuischeck.nl nu informatie toont in eenvoudig Nederlands. En dat de site is uitgebreid met informatie over 9 behandelingen:

  • Beroerte
  • Carpaletunnelsyndroom
  • Eczeem (constitutioneel eczeem)
  • Incontinentie (stressincontinentie bij vrouwen)
  • Leverziektes
  • Liesbreuk
  • Nierschade
  • Psoriasis
  • Rugproblemen (rugoperatie en lage hernia)

Eind 2022 zijn de kwaliteitsthema's Samen beslissen en Digitale zorg en patiëntervaringen toegevoegd. Sinds 2020 toont Ziekenhuischeck.nl ook de wachttijden die ziekenhuizen verplicht aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Uitleg bij de resultaten

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl leggen bij de resultaten uit wat de cijfers en kwaliteitsthema's zeggen over de zorg die je in een ziekenhuis of revalidatie-instelling krijgt. Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen kunnen zelf ook een uitleg geven bij hun cijfers. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De uitleg is minstens zo belangrijk als de cijfers zelf. Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen benoemen bijvoorbeeld met welke instellingen zij samenwerken om goede zorg te bieden. En geven aan waar cliënten en patiënten meer informatie over een behandeling kunnen vinden op de website van de instelling zelf.

Over Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en de bij RN aangesloten instellingen doen mee. Het aantal bezoekers van de sites stijgt. Ziekenhuischeck.nl heeft 3 keer zoveel bezoekers als bij de start van de site eind 2018. Revalidatiecheck.nl kent sinds de start in 2020 inmiddels 2 keer zoveel bezoekers.

Ontregel de zorg

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl maken gebruik van reeds aangeleverde en openbare cijfers om extra administratieve lasten te voorkomen. De informatie is herleidbaar vanuit onder meer de Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren SKI (dhd.nl) van DHD. Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl tonen deze informatie in eenvoudig Nederlands aan het publiek. Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen controleren zelf of de informatie op de websites klopt. Ontregel de zorg en transparantie zijn belangrijke actiepunten uit het Integraal Zorgakkoord

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen
Cookies

Notificatie

Om de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.