Ikazia Ziekenhuis

Ikazia is een middelgroot protestants-christelijk ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen. Het verzorgingsgebied omvat Rotterdam, Barendrecht, Ridderkerk en de Zuid-Hollandse eilanden. Om patiënten dicht bij huis te kunnen helpen, heeft Ikazia een buitenpolikliek in Carnisselande en een buitenpolikliniek in Ridderkerk-Slikkerveer.

In ruim 50 jaar is Ikazia gegroeid tot een ziekenhuis met 1.750 medewerkers en specialisten en 260 vrijwilligers.

“Oprechte interesse, onderlinge verbondenheid en betrouwbaarheid staan, naast het leveren van kwalitatief hoge zorg, bij ons hoog in het vaandel. Onze vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Mede dankzij hen kunnen we onze patiënten net dat beetje extra geven.”

Ook bouwt Ikazia continu aan een toekomstbestendige, patiëntvriendelijke en aangename omgeving voor haar patiënten, bezoekers en medewerkers. Een omgeving die, ondanks het ziek zijn, zal bijdragen aan een positieve ervaring. Hierbij is Stichting Vrienden van Ikazia van begin af aan betrokken.

Ikazia is opleidingsziekenhuis voor diverse specialismen. Dit betekent dat er naast de medisch specialisten ook artsen en verpleegkundigen in opleiding zijn. Als patiënt heeft u altijd een hoofdbehandelaar (medisch specialist) die eindverantwoordelijk is.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Ikazia Ziekenhuis

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 16.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

8,1 Ikazia Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2019 het cijfer 8,1. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

In Ikazia wordt op verpleegafdelingen continu en op poliklinieken en ondersteunende afdelingen, zoals Radiologie, twee per jaar een intern patiënttevredenheidsonderzoek gehouden. In 2018 hebben 5005 patiënten deelgenomen dit het interne Patiënt Tevredenheid Onderzoek. Patiënten gaven het ziekenhuis in 2018 het gemiddelde rapportcijfer 8,2. Verder waardeerden patiënten het Ikazia in 2018 met een 8,3 voor de poliklinische afdelingen en een 8,4 voor de verpleegafdelingen.

De vragenlijsten hebben betrekking op ervaringen met een opname of het bezoek aan de poliklinieken. De vragenlijsten worden via het internet ingevuld. Voor oudere patiënten is er de mogelijkheid een papieren versie te gebruiken. Alle vragenlijsten worden verwerkt en de betreffende afdelingen en het management ontvangen een rapportage hierover. Voor de verschillende onderdelen van de vragenlijst heeft het Ikazia Ziekenhuis gewenste normcijfers opgesteld. Afdelingen die negatief afwijken van de norm onderzoeken het verschil en stellen verbeteracties op.

Patiënten zijn in het bijzonder tevreden over de attitude van de verpleging, artsen en polikliniekmedewerkers woorden als vriendelijk, behulpzaam en betrokken worden met regelmaat genoemd. Ikazia werkt aan het waarborgen van privacy van patiënten, de wachttijden en informatievoorziening.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

13.170 Ikazia Ziekenhuis
In Ikazia Ziekenhuis zijn 13170 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

18.626 Ikazia Ziekenhuis
In Ikazia Ziekenhuis zijn per jaar 18626 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

83.825 Ikazia Ziekenhuis
In Ikazia Ziekenhuis zijn 83825 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Montessoriweg 1
    3083 AN Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen