Medisch Spectrum Twente

Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal

Bekijk locaties en contactinformatie

Topklinisch Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente
Medisch Spectrum Twente is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf met als kerntaak de gezondheid van de inwoners van onze regio te bevorderen. Dit doen we door het aanbieden van medisch-specialistische zorg. Ons ziekenhuis streeft ernaar dat patiënten voor al hun medisch-specialistische zorg in onze regio terecht kunnen. Basiszorg is het fundament van ons zorgaanbod. Daarnaast hebben we veel professionals in huis met bijzondere kennis en/ of vaardigheden en beschikken we over een aantal bijzondere voorzieningen voor diagnostiek en behandeling (topklinisch profiel). Medisch Spectrum Twente is voor deze topklinische en bijzondere functies hét centrum voor een grote regio. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en onderzoek. MST heeft 547 bedden met jaarlijks bijna 30.000 opnames. Het aantal jaarlijkse polikliniekbezoeken komt op ruim 400.000.

Ziekenhuis voor de regio
Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Momenteel beschikt Medisch Spectrum Twente over ziekenhuislocaties in Enschede en buitenpoliklinieken in Oldenzaal en Haaksbergen. Zo wordt het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners bediend. Er werken circa 3000 medewerkers, onder wie 224 medisch specialisten.

Topklinisch ziekenhuis
Medisch Spectrum Twente biedt, naast alle basisfaciliteiten, tevens topklinische functies aan. Het topklinische karakter ontwikkelt zich gestaag en vindt erkenning in en buiten de regio. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd.

Santeon, samenwerking topklinische ziekenhuizen
Medisch Spectrum Twente vormt met zes andere topklinische ziekenhuizen in Nederland de landelijke ziekenhuisketen Santeon. Met deze ziekenhuizen delen wij de ambitie om topzorg te leveren in een gastvrije, mensgerichte omgeving. Onze medische professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. We delen kennis en ervaring en werken aan gezamenlijke kwaliteitsprojecten. Hierbij worden behandelingen en resultaten systematisch met elkaar vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle Santeon-ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Medisch Spectrum Twente is trots één van deze zeven ziekenhuizen te zijn.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Medisch Spectrum Twente

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,5 Medisch Spectrum Twente
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,5. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Naast het algemene tevredenheidscijfer dat hierboven wordt weergegeven, worden jaarlijks 16.000 patiënten van MST persoonlijk bevraagd.

In het voorjaar van 2018 gaven patiënten de volgende gemiddelde tevredenheidscijfers:

 • Op de verpleegafdelingen: 8,4
 • Op de poliklinieken: 8,4

MST vindt het, als een van de Santeon ziekenhuizen, heel belangrijk om te weten hoe patiënten de zorg en het ziekenhuis ervaren. Daarom worden de patiëntervaringen elk jaar op basis van de Consumer Quality Index (CQI) gemeten. Dit meetinstrument hebben de Santeon ziekenhuizen samen met stichting Miletus (verzekeraars) en de patiëntenfederatie NPCF ontwikkeld. De CQI is inmiddels een landelijk gebruikte methodiek om patiëntwaardering van het gehele zorgproces te meten, van binnenkomst in het ziekenhuis tot aan het vertrek.

Binnen Santeon stemmen de ziekenhuizen zowel de meetmethodiek als de resultaten af, teneinde optimaal te kunnen vergelijken, van elkaar te leren en concreet te kunnen verbeteren.

Om nog beter inzicht te krijgen in uw patiëntervaring worden in MST daarnaast ook directe online tevredenheidsmetingen gedaan op de poliklinieken en bij een opname. Daarnaast worden zogenaamde spiegel- of focusgesprekken gevoerd. Een gespreksleider gaat daarbij in gesprek met een groep patiënten om hun patiëntervaringen te bespreken.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

25.605 Medisch Spectrum Twente
In Medisch Spectrum Twente zijn 25605 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

29.945 Medisch Spectrum Twente
In Medisch Spectrum Twente zijn per jaar 29945 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

122.687 Medisch Spectrum Twente
In Medisch Spectrum Twente zijn 122687 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

 • Enschede Hoofdlocatie
  Koningsplein 1
  5121 KZ Enschede
 • Haaksbergen
  Wiedenbroeksingel 4
  7481 BT Haaksbergen
 • Oldenzaal
  Prins Bernardstraat 17
  7573 AM Oldenzaal
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen