Alrijne Ziekenhuis

Introductie door Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega's bieden we zorg met persoonlijke aandacht.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan úw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

135.018 Eerste polibezoeken
46.080 Opnames

Kwaliteitscijfers

Alrijne Ziekenhuis

Patiëntervaringen

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Als je op de polikliniek bent geweest, of na opname in het ziekenhuis, ontvang je van het ziekenhuis een vragenlijst. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Een aantal ziekenhuizen gebruikt dezelfde vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen: de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De PEM is een korte vragenlijst, die een goed beeld geeft hoe de patiënt zijn bezoek aan het ziekenhuis heeft ervaren. De cijfers van de PEM vind je op Ziekenhuischeck. Dit cijfer is nog niet beschikbaar bij alle ziekenhuizen, alleen bij de ziekenhuizen die de PEM-vragenlijst gebruiken.

Het algemene waarderingscijfer is afkomstig uit landelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 20.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ 

Rapportcijfer patiëntervaringen

Toelichting van het ziekenhuis:

Alrijne voert op alle afdelingen en poliklinieken steekproeven uit naar de patiënttevredenheid. Zo geven duizenden patiënten per jaar hun mening over: ontvangst, contact met medewerkers en artsen, informatievoorziening, betrokken worden bij de behandeling en nazorg. Hier wordt een landelijk bekende en gevalideerde vragenlijst voor gebruikt. Ook hebben afdelingen de mogelijkheid om eigen vragen aan toe te voegen.

Binnen korte tijd zijn er bruikbare resultaten uit deze onderzoeken. Maar door extra aanvullende analyses kan er nog meer. Zo weten we wat écht van belang is voor patiënten, ook zonder dat zij dat zelf direct kunnen verwoorden. Hierbij draait het niet om wat zorgverleners willen weten, maar wat patiënten willen vertellen.

Met de resultaten kunnen afdelingen aan de slag. Dit kan al binnen enkele weken na het uitvoeren van het onderzoek. Concrete verbeterpunten, waardoor de zorg aan patiënten en het werkplezier van collega’s continu blijft verbeteren.


Rapportcijfer algemene waardering

7,9 Alrijne Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven Alrijne Ziekenhuis een 7,9. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2021. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio.
Toelichting van het ziekenhuis:

Alrijne onderzoekt jaarlijks hoe tevreden patiënten zijn. Dit gebeurt met een patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). De vragenlijst wordt landelijk veel gebruikt. Het onderzoek helpt afdelingen om te leren en nog beter te worden. Bijna 4.000 patiënten geven zo ieder jaar hun mening. Dit gebeurt digitaal, maar ook op papier. Zo is er voor iedereen een mogelijkheid om mee te doen met het onderzoek.

De vragenlijst bestaat uit makkelijke vragen, maar we willen meer weten dan ja/nee antwoorden. Op deze manier onderzoeken we wat patiënten nu écht vinden. Omdat alle afdelingen op dezelfde manier meten, kunnen zij ook veel van elkaar leren.

De ervaringen van zorg op de polikliniek en afdeling kunnen van elkaar verschillen. Op de polikliniek is een patiënt altijd maar kort, terwijl het verblijf op een afdeling langer kan duren. Daarom kijkt Alrijne ook of er verschillen zijn in tevredenheid. Zo scoren onze poliklinieken gemiddeld een 8,5 en de afdelingen een 8,3 (PTO jaarcijfers Alrijne 2021).

Dit zijn goede cijfers, waar we trots op zijn! Maar er blijft ook ruimte om continu te leren en te verbeteren.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Score op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland kun je als patiënt zelf je ervaring delen over Alrijne Ziekenhuis.

Bekijk op Zorgkaart Nederland

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Leiderdorp Hoofdlocatie
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • Alphen aan de Rijn
  meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan de Rijn
 • Leiden
  Houtlaan 55
  2334 CK Leiden
 • Katwijk
  Randweg 47
  2225 PJ Katwijk
 • Sassenheim
  Jan van Brabantweg 33
  2171 HE Sassenheim
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen