Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Leiden, Katwijk, Sassenheim

Bekijk locaties en contactinformatie

Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega's bieden we zorg met persoonlijke aandacht.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan úw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Alrijne Ziekenhuis

Borstkanker

Operatie bij borstkanker

Word je geopereerd voor borstkanker? Dan is het belangrijk dat er geen kankerweefsel achterblijft na de operatie. Het ziekenhuis meet daarom bij hoeveel operaties de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn.

Bij een borstsparende operatie is dat lastig omdat de arts zoveel mogelijk van de borst wil behouden. De norm is daarom dat minstens 85 procent van de operaties moet zijn geslaagd (geen kankerweefsel achtergebleven).

Een ziekenhuis dat veel borstkankerpatiënten behandelt, heeft veel ervaring met borstkankerbehandelingen. Daarom houdt het ziekenhuis bij hoeveel patiënten zijn geopereerd, en hoeveel patiënten zijn behandeld zonder operatie.

Niet-schone snijvlakken na de operatie

1,20% Alrijne Ziekenhuis
15,00% Norm
In 2019 is bij 1,20% van de patiënten met borstkanker in Alrijne Ziekenhuis onvoldoende kankerweefsel verwijderd. Het ziekenhuis voldoet aan de norm van maximaal 15%.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het percentage niet-schone snijvlakken na de operatie was in 2019 1.2%. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde, wat aangeeft dat Alrijne kwalitatief goede zorg aanbiedt.

Tumorboard

Tijdens de halfjaarlijkse Tumorboard met alle betrokken artsen en verpleegkundigen, worden alle protocollen, richtlijnen, zorgpaden, afspraken en nieuwe behandelmethoden besproken en op die manier steeds naar een hoger niveau getild.

Jodiumzaadje

Wij gebruiken het zogenaamde jodiumzaadje om de tumor voor operatie zeer nauwkeurig te lokaliseren en ook om de diepte van het tumorweefsel aan te geven. Dit in tegenstelling tot de reguliere methode met een draad geleide lokalisatie waarbij tijdens de operatie de diepte van snijden ingeschat moet worden. Hiermee is de kans dat er teveel of te weinig weefsel weggehaald wordt sterk gereduceerd. Volgens het beleid van Samen+ worden er meer patiënten met neo-adjuvante therapie behandeld dan in een vergelijkbare groep patiënten. De groep patiënten die niet behandeld wordt met deze therapie, is in zijn algemeenheid beter operatief te helpen. 

BSGI in plaats van MRI

Alrijne Ziekenhuis zet al enige jaren de BSGI scanner in i.p.v. MRI . Hiermee zijn wij in staat om nauwkeuriger tumoren te localiseren en kunnen tumoren in vroeger stadium (kleiner) ontdekt worden.  

Okseltoilet

Okseltoiletten (het verwijderen van okselklieren wat bij het herstel vaak voor problemen zorg door de beperktere bewegingsmogelijkheden van de arm) worden ook volgens het beleid van het Samen+ significant minder ingezet dan de landelijke cijfers.

Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe borstkankerpatiënten die zijn geopereerd

327 Alrijne Ziekenhuis
50 Norm
In 2019 behandelde Alrijne Ziekenhuis 327 nieuwe patiënten met borstkanker met een operatie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede borstkankerzorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

Samen+

Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis werken intensief samen in het samenwerkingsverband Samen+. Binnen Samen+ bundelen artsen en verpleegkundigen, gespecialiseerd in de behandeling van kanker, hun kennis en ervaring in een gezamenlijk behandelteam. Dit leidt tot goede resultaten met betere genezingskansen, meer behandelmogelijkheden en de hoogste kwaliteit van zorg. Het gespecialiseerde behandelteam bespreekt de resultaten van uw onderzoeken (o.a door ziekenhuis overschrijdend multidisciplinair overleg) en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de behandelingen.  

Wilt u meer weten over de behandeling van borstkanker bij Alrijne? borstkankerzorg Alrijne

Meer informatie over onze samenwerkingspartners: samenwerkingspartners Alrijne

Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe patiënten die zijn behandeld zonder operatie

56 Alrijne Ziekenhuis
In 2019 behandelde Alrijne Ziekenhuis 56 nieuwe patiënten met borstkanker zonder operatie. 
Bron: Transparantiekalender 2019

Samenwerking

Samen+

Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis werken intensief samen binnen het samenwerkingsverband Samen+. 

De belangrijkste reden hiervoor is om kennis en ervaring te bundelen en de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren. 

Wij bieden de beste oncologische zorg, in de veilige setting van het ziekenhuis, dichtbij in de eigen regio.

Een gezamenlijk gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen bespreekt de uitslagen van de onderzoeken die bij u zijn gedaan en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de behandelingen. 

De operaties worden uitgevoerd door een select aantal gespecialiseerde chirurgen.

Contactinformatie

Locaties

 • Leiderdorp Hoofdlocatie
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • Alphen aan de Rijn
  meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan de Rijn
 • Leiden
  Houtlaan 55
  2334 CK Leiden
 • Katwijk
  Randweg 47
  2225 PJ Katwijk
 • Sassenheim
  Jan van Brabantweg 33
  2171 HE Sassenheim
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen