Alrijne Ziekenhuis

Alphen aan de Rijn, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Sassenheim

Bekijk locaties en contactinformatie

Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega's bieden we zorg met persoonlijke aandacht.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan úw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Alrijne Ziekenhuis

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

100 109 120 Alrijne Ziekenhuis
100 Verwacht
Alrijne Ziekenhuis had in 2017 een sterftecijfer van 109. Dit is volgens verwachting op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

De HSMR van het Alrijne Ziekenhuis bedroeg voor 2016 95. De HSMR is ook berekend voor een driejaarperiode, van 2014 - 2016. Hierdoor ontstaat een preciezer cijfer, namelijk 94. Daarmee presteerde het Alrijne Ziekenhuis in de periode 2014 - 2016 statistisch significant lager (beter) dan het landelijk gemiddelde.

Gecorrigeerd sterftecijfer (HSMR)

Om een vergelijking met andere ziekenhuizen mogelijk te maken, vindt een correctie plaats op allerlei factoren die van invloed zijn op de ziekenhuissterfte. Het gaat daarbij onder meer om de factoren: leeftijd, geslacht, opnamediagnose, ernst van de hoofddiagnose, acute opname, sociale status en bijkomende ziektebeelden en omstandigheden. De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een rekensysteem dat rekening houdt met deze factoren. De HSMR wordt uitgedrukt in een getal dat de verhouding weergeeft tussen het ziekenhuis en het landelijk gemiddelde (=100). Een HSMR onder de honderd geeft aan dat in het ziekenhuis minder patiënten overlijden dan mag worden verwacht op basis van de genoemde factoren

Wilt u meer weten?

HSMR Alrijne

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactinformatie

Locaties

 • Alphen aan de Rijn
  meteoorlaan 4
  2402WC Alphen aan de Rijn
 • Leiden
  Houtlaan 55
  2334 CK Leiden
 • Leiderdorp Hoofdlocatie
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • Katwijk
  Randweg 47
  2225PJ Katwijk
 • Sassenheim
  Jan van Brabantweg 33
  2171HE Sassenheim
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen