Overlijden

Sterftecijfer

Medische indicatie: Sterftecijfer (HSMR)
Gemeten kwaliteit: Sterftecijfer

Hoewel een ziekenhuis er alles aan doet om patiënten zo goed mogelijk te helpen, komt het voor dat er ook mensen overlijden.
Het kan per ziekenhuis verschillen, of mensen vaker in het ziekenhuis overlijden, vaker thuis of in een hospice. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe het ziekenhuis de palliatieve zorg heeft geregeld, oftewel de zorg voor terminale patiënten.
Daarnaast zijn er patiënten die plotseling, of tijdens een operatie of behandeling overlijden. Hoe complexer de operatie of behandeling, hoe groter het risico is. De arts zal eventuele risico’s voor een operatie met u bespreken.

Overlijden

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht.

Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

Marge rond de 100

Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. Globaal geldt: hoe meer patiënten in een ziekenhuis worden behandeld, hoe groter de marge rond de 100 is.

De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het geslacht en het aantal patiënten dat met spoed wordt opgenomen. Als in een ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, gaat het ziekenhuis uitzoeken hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

Verschillen

De sterftecijfers zijn niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio’s van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio’s. Ook kan het cijfer beïnvloed worden doordat een ziekenhuis in de buurt een hospice heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico’s in kaart te brengen.

Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht.

Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben.

De cijfers komen uit de Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Artikelen

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen