Erasmus MC

Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Het Erasmus MC telt 1.125 bedden. Met 14.000 medewerkers spannen we ons elke dag in om voor onze patiënten de kwaliteit van leven te verhogen. Dat is ons doel.

We baseren onze zorg op de wetenschap. Als universitair ziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we dat we ziekten steeds beter begrijpen. En behandelen. En voorkomen.

Het Erasmus MC werkt samen met de Erasmus Universiteit en met de Technische Universiteit Delft. Maar ook met ziekenhuizen in de regio. Met verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. En met ziekenhuizen in Europa.

We delen onze kennis en kunde. Want alleen samen kunnen we de beste zorg leveren voor onze patiënten. Dichtbij waar het kan. Verder weg als het moet.

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo werken ze samen met alle UMC’s in Nederland.

Ook zijn we lid van de European University Hospital Alliance (EUHA) en in 18 Europese netwerken voor zeldzame ziekte binnen het European Reference Networks.


Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

108 116 124 Erasmus MC
100 Verwacht
Erasmus MC had in 2019 een sterftecijfer van 116. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Sterftecijfers

Het Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Wij meten voortdurend de resultaten van onze zorg en de gezondheid van onze patiënten. Met die gegevens kunnen wij de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Onze resultaten maken wij openbaar, zoals onze sterftecijfers. 

Wat is een sterftecijfer?

Ziekenhuizen werken op verschillende manieren aan het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Eén van de manieren om de kwaliteit van de zorg te beoordelen is het sterftecijfer. Hoeveel patiënten overlijden er in het ziekenhuis? Jaarlijks wordt voor elk ziekenhuis een sterftecijfer berekend in de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht. Bij een HSMR van 100 zijn er precies zoveel patiënten overleden zoals verwacht. Bij de berekening van de HSMR worden klinische opnamen en langdurige observaties meegenomen van in Nederland wonende patiënten.

De sterftecijfers worden ook berekend voor bepaalde diagnosegroepen of patiëntencategorieën: de Standardized Mortality Ratio’s (SMR). De SMR’s kunnen inzicht geven in het aandeel van een bepaalde diagnosegroep en patiëntencategorie in het totale resultaat.

Daarnaast worden de sterftecijfers berekend over de afgelopen drie jaar (2017-2019). Dit geeft een preciezer, maar minder actueel beeld van de sterfte in het ziekenhuis.

Sterftecijfer Erasmus MC (HSMR)

De HSMR van het Erasmus MC over 2019 is 116. In vergelijking met andere universitaire medische centra (UMC’s) is dit de op één na hoogste HSMR. Over de periode 2017-2019 is de HSMR van het Erasmus MC 114. Twee UMC’s hebben een hogere HSMR en vijf UMC’s hebben een lagere HSMR dan het Erasmus MC over deze driejaarsperiode.

Het Erasmus MC behandelt als UMC patiënten met complexere aandoeningen dan een algemeen ziekenhuis. Maar ook ten opzichte van de andere UMC’s neemt het Erasmus MC een bijzondere positie in. In het Erasmus MC worden meer complexe patiënten behandeld dan in de overige UMC’s. Het betreft de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschrijft de samenstelling van de patiëntenpopulatie van UMC’s in de ‘Monitor basiszorg UMC’s’. (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_322715_22/1/ ). Daarbij maken zij onderscheid tussen topreferente en niet-topreferente patiënten. Wanneer een patiënt voldoet aan één van de acht labels wordt deze gezien als een topreferente patiënt. De labels zijn: behandelintensiteit, wetenschap, unieke zorg, multi-specialistische zorg, complexe operatie, tertiaire verwijzing, jonge multi-morbide patiënten. Gemiddeld is 56,1% van de bezoekers van een UMC een topreferente patiënt. Het Erasmus MC wordt in deze monitor een uitschieter genoemd met 60% topreferente patiënten. Dit is een goede verklaring voor een hogere HSMR.

HSMR als meetinstrument

De HSMR is niet nuttig om te vergelijken met andere ziekenhuizen. Het Erasmus MC richt zich op de trend over de jaren heen om de sterftecijfers in de gaten te houden. Naar aanleiding van de definitieve cijfers over 2016-2019 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van de cijfers met als insteek te verbeteren. Om goed inzicht te krijgen en te houden in de zorg en de sterftecijfers, verricht de Centrale Commissie Dossieronderzoek (CCD) dossieronderzoek voor een groot deel van de overleden patiënten. De CCD concludeert dat de klinische toestand van de patiënten bij opname veel ernstiger was dan de opnamediagnose die gebruikt wordt voor de HSMR. Dit bevestigd het vermoeden dat onze wat hogere HSMR toe te schrijven is naar onze grote topreferente functie.Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen