Zaans Medisch Centrum

Kwaliteit / Behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

113 127 142 Zaans Medisch Centrum
100 Verwacht
Het Zaans Medisch Centrum had in 2017 een sterftecijfer van 127. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Zaans Medisch Centrum lagen in 2017 veel patiënten die palliatieve zorg hebben ontvangen. Voor deze patiënten was het niet mogelijk om tijdig passende zorg in de omgeving te vinden. Het aanbod van palliatieve zorgplekken in de regio is laag.

Het Zaans Medisch Centrum heeft een team ondersteuning en palliatieve zorg dat patiënten en naasten ondersteunt in het palliatieve zorgtraject en om uiteindelijk de meest passende zorgplaats te vinden.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen