Zaans Medisch Centrum

Kwaliteitscijfers

Zaans Medisch Centrum

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Samenwerking

In het Zaans Medisch Centrum worden patiënten met longkanker behandeld. In het geval dat patiënten geopereerd moeten worden, wordt samengewerkt met het Dijklander ziekenhuis en het Amsterdam UMC. Hiervoor is een specifiek zorgpad opgesteld. Voor meer informatie klikt u hier.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen