Zaans Medisch Centrum

Kwaliteit / Behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,2 Zaans Medisch Centrum
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,2. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het Zaans Medisch Centrum voert jaarlijks onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten, in samenwerking met de Patiëntenraad van het ziekenhuis. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en bronnen. Resultaten van deze onderzoeken kunt u terugvinden op onze website

Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van eigen onderzoek vast te stellen, worden deze uitkomsten ook afgezet tegen de uitkomsten van ervaringen die patiënten rapporteren op Zorgkaart Nederland (het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Patiëntenfederatie Nederland).  

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

14.216 Zaans Medisch Centrum
In Het Zaans Medisch Centrum zijn 14216 opnames in dagverpleging per jaar.
Toelichting van het ziekenhuis:
In het Zaans Medisch Centrum is een aparte afdeling Dagopname gevestigd. Hier vinden dagbehandelingen plaats. Het betreft zowel operatieve als niet-operatieve behandelingen.

Opnames

11.769 Zaans Medisch Centrum
In Het Zaans Medisch Centrum zijn per jaar 11769 klinische opnames.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Zaans Medisch Centrum zijn vrijwel alle basisspecialismen aanwezig. Specialisaties binnen het ZMC zijn een bewegingscentrum (behandelingen gericht op gewrichten, bijvoorbeeld heup en knieslijtage), buikproblemen, acute zorg en verloskunde. 

Het Zaans Medisch Centrum heeft de beschikking over een Spoedeisende Hulp (in samenwerking met een Huisartsenpost), Eerste Hart Hulp, Intensive Care afdeling en een Acute Opname Afdeling. Het nieuwe ziekenhuis is zo ingericht, dat afdelingen die veel met elkaar moeten samenwerken ook vlak bij elkaar liggen.

Eerste polikliniekbezoeken

75.816 Zaans Medisch Centrum
In Het Zaans Medisch Centrum zijn 75816 eerste polikliniekbezoeken per jaar.
Toelichting van het ziekenhuis:
Naast het aantal zogenaamde eerste poliklinische bezoeken vonden in 2017 119519 herhaalbezoeken plaats.

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen