Zaans Medisch Centrum

Kwaliteitscijfers

Zaans Medisch Centrum

Patiëntervaringen

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Als je op de polikliniek bent geweest, of na opname in het ziekenhuis, ontvang je van het ziekenhuis een vragenlijst. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Een aantal ziekenhuizen gebruikt dezelfde vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen: de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De PEM is een korte vragenlijst, die een goed beeld geeft hoe de patiënt zijn bezoek aan het ziekenhuis heeft ervaren. De cijfers van de PEM vind je op Ziekenhuischeck. Dit cijfer is nog niet beschikbaar bij alle ziekenhuizen, alleen bij de ziekenhuizen die de PEM-vragenlijst gebruiken.

Het algemene waarderingscijfer is afkomstig uit landelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 20.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ 

Rapportcijfer patiëntervaringen

8,3 Zaans Medisch Centrum
Patiënten van Het Zaans Medisch Centrum geven het ziekenhuis een 8,3. Dit rapportcijfer komt uit een patiëntervaringsmeting onder patiënten van het ziekenhuis volgens dat is uitgevoerd volgens de PEM-methodiek.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Rapportcijfer algemene waardering

7,5 Zaans Medisch Centrum
Mensen in Nederland geven Het Zaans Medisch Centrum een 7,5. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2021. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het Zaans Medisch Centrum voert jaarlijks onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten, in samenwerking met de Patiëntenraad van het ziekenhuis. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en bronnen. Resultaten van deze onderzoeken kunt u terugvinden op onze website. Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van eigen onderzoek vast te stellen, worden deze uitkomsten ook afgezet tegen de uitkomsten van ervaringen die patiënten rapporteren op Zorgkaart Nederland (het onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Patiëntenfederatie Nederland).

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Ervaring met de kliniek

8,4 Zaans Medisch Centrum
Patiënten van Het Zaans Medisch Centrum geven het ziekenhuis een 8,4 voor hun ervaring met de kliniek.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de polikliniek

8,3 Zaans Medisch Centrum
Patiënten van Het Zaans Medisch Centrum geven het ziekenhuis een 8,3 voor hun ervaring met de polikliniek.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen