Zaans Medisch Centrum

Kwaliteit / Behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Heropnames

Onverwachte heropnames

Soms is het nodig om kort na een ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen te worden. Dat kan zijn omdat dat gepland is. Bijvoorbeeld als je opgenomen wordt voor een behandeling, en een maand later diezelfde behandeling weer moet krijgen. Het kan ook zijn dat je voor iets heel anders opgenomen moet worden. Als een heropname onverwacht is, kan dat iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Ziekenhuizen houden daarom bij hoeveel patiënten opnieuw opgenomen worden, en of dit gepland was of niet.

Heropnames

88 95 101 Zaans Medisch Centrum
98 Landelijke ratio
Het Zaans Medisch Centrum had in 2017 een heropnamecijfer van 95. Het aantal patiënten dat opnieuw moet worden opgenomen is zoals verwacht.
Toelichting van het ziekenhuis:

Een heropname wordt gedefinieerd als een klinische opname binnen dertig dagen na de ontslagdatum van de laatste opname van de patiënt. De ratio geeft aan hoe het werkelijk aantal heropnamen zich verhoudt tot het aantal verwachte heropnamen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen