Leids Universitair Medisch Centrum

Leids Universitair Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door het Leids Universitair Medisch Centrum

Grensverleggend beter worden

De wereld verandert: De bevolking vergrijst, het aantal chronische patienten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar.

Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen.

Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken.

‘Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen’.

Kwaliteitscijfers

Leids Universitair Medisch Centrum

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

108 118 129 Leids Universitair Medisch Centrum
100 Verwacht
Het Leids Universitair Medisch Centrum had in 2020 een sterftecijfer van 118. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

De HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. De HSMR van het LUMC over 2020 is 118. Dit betekent voor dat jaar hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer naar de periode van 2018-2020 gekeken wordt, welke een betrouwbaarder beeld geven omdat de aantallen groter zijn, dan heeft het LUMC een HSMR van 102. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde.

Nadere analyses wijzen uit dat de berekende hogere sterfte veroorzaakt werd doordat patiënten in werkelijkheid zieker waren dan waar in de berekeningen rekening mee gehouden kon worden. Dit berustte op onderregistratie van bijkomende diagnosen bij de patiënten (‘nevendiagnoses’, zogenaamde co-morbiditeit: patiënten met meerdere ernstige aandoeningen, waardoor kans op overlijden groot is). Hierdoor wordt de verwachte sterfte onterecht laag ingeschat en valt de sterfte ook hoger uit. Er zijn diverse maatregelen genomen om deze registratie te verbeteren en dat is over 2021 al terug te zien in de scores.


Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Leids Universitair Medisch Centrum
    Albinusdreef 2
    2333 ZA Leiden
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen