Leids Universitair Medisch Centrum

Grensverleggend beter worden

De wereld verandert: De bevolking vergrijst, het aantal chronische patienten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar.

Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen.

Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken.

‘Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen’.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Leids Universitair Medisch Centrum

Maagkanker

Operatie bij maagkanker

Moet je geopereerd worden bij maagkanker? Dan is het belangrijk dat er na de operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij. Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een maagkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg. 

Schone snijvlakken na de operatie

87,50% Leids Universitair Medisch Centrum
92,31% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 87,50% van de patiënten in het Leids Universitair Medisch Centrum voldoende kankerweefsel weggehaald bij de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Complicaties na de operatie

18,80% Leids Universitair Medisch Centrum
17,56% Landelijk gemiddelde
In 2019 heeft 18,80% van de patiënten in het Leids Universitair Medisch Centrum ernstige complicaties gekregen na een operatie bij maagkanker.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties

27 Leids Universitair Medisch Centrum
20 Norm
In 2019 voerde het het Leids Universitair Medisch Centrum 27 operaties uit bij maagkanker. Het ziekenhuis heeft de operaties vaak genoeg gedaan.
Bron: Transparantiekalender 2019

Overleden patiënten

3,10% Leids Universitair Medisch Centrum
2,53% Landelijk gemiddelde
In 2019 is in het Leids Universitair Medisch Centrum 3,10% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • Leids Universitair Medisch Centrum
    Albinusdreef 2
    2333 ZA Leiden
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen