Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Dijklander Ziekenhuis

Over het Dijklander Ziekenhuis
Het Dijklander Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar u zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk?’ Wij willen onze patiënten écht begrijpen. We zijn geworteld in de regio’s Waterland en West-Friesland en bieden zorg aan al hun inwoners. Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Het houdt ons scherp en zo blijven we ons ontwikkelen. Samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar.

121.683 Eerste polibezoeken
43.870 Opnames

Kwaliteitscijfers

Dijklander Ziekenhuis

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

103 113 123 Dijklander Ziekenhuis
100 Verwacht
Dijklander Ziekenhuis had in 2020 een sterftecijfer van 113. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het ziekenhuis worden verreweg de meeste patiënten beter, maar helaas sterven er ook ernstig zieke mensen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt wordt nauwlettend bijgehouden door middel van de HSMR (Hospital Standard Mortality Rate).

Hoe komt een sterftecijfer tot stand?

Een sterftecijfer komt tot stand door de werkelijke sterftecijfers van een ziekenhuis te delen door het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen en daarna vermenigvuldigd met honderd. Als een ziekenhuis een HSMR van onder de 100 scoort betekent dit dat het werkelijke aantal sterfgevallen dus lager is dan men vooraf had verwacht. In het geval van het Dijklander Ziekenhuis ligt het HSMR in 2020 op 113. Voor een nauwkeuriger beeld wordt ook gekeken naar de driejaarsperiode 2018-2020. In deze periode is het sterftecijfer van het Dijklander Ziekenhuis 108. Het werkelijke aantal sterfgevallen in 2020 en de periode 2018-2020 is dus hoger is dan verwacht.

Wat zegt een sterftecijfer?

Een hoge (H)SMR kan opgevat worden als een signaal dat er mógelijk (maar niet noodzakelijkerwijs) tekortkomingen zijn in de kwaliteit van de zorg. Er zijn echter verschillende factoren die de (H)SMR kunnen beïnvloeden. Soms is er sprake van een afwijkende registratiepraktijk of spelen er bijzondere patiëntkenmerken waar de (H)SMR onvoldoende voor corrigeert. Hierdoor is het lastig om op basis van alleen het cijfer een gefundeerde conclusie te trekken.

Covid-19

Het verslagjaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 pandemie. Vanwege de afwijkende aard van de Covid-19 opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie nog geen ervaring was met de behandeling van Covid-19 is, in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, besloten om voor 2020 de opnamen met Covid-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR-berekening.

Klik hier voor een overzicht van de HSMR cijfers van 2020

https://www.dijklander.nl/system/files/inline/HSMR%20Rapport%20Dijklander%20Ziekenhuis%202018-2020.pdf

Sterftecijfer per diagnosegroep

Naast deze algemene sterftecijfers worden er ook sterftecijfers per diagnosegroep of patiëntgroep weergegeven, dit wordt de SMR (Standard Mortality Ratio’s) genoemd. Deze geeft, net als de HSMR, aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijke gemiddelde maar dan specifiek voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie zoals wel of niet met spoed opgenomen, bepaalde leeftijdscategorieën en geslacht.

Klik hier voor een overzicht van de SMR cijfers 2018-202

https://www.dijklander.nl/system/files/inline/SMR%20Rapport%20Dijklander%20Ziekenhuis%202018-2020.pdf

Wat doet het Dijklander ziekenhuis hiermee?

Dat het sterftecijfer dit jaar hoger is uitgevallen dan verwacht is nader onderzocht. Na een eerste analyse is gebleken dat de dossiers geen aanknopingspunten laten zien die duiden op structurele tekortkomingen in de zorg.

Binnen het Dijklander Ziekenhuis sterven relatief veel patiënten met palliatieve zorg (55,40% vs. 34.95 landelijk). Het gaat om patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is en die komen te overlijden in het ziekenhuis i.p.v. thuis of in een hospice. Het kan hierbij gaan om patiënten waarbij bewust is gekozen om in een ziekenhuis begeleid te worden bij het sterven of onvoldoende mogelijkheid hebben om thuis te overlijden.


Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Hoorn
  Maelsonstraat 3
  1624 NP Hoorn
 • Purmerend
  Waterlandlaan 250
  1441 RN Purmerend
 • Enkhuizen
  Molenweg 9 b
  1601 SR Enkhuizen
 • Volendam
  Heideweg 1 b
  1132 DA Volendam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen