Dijklander Ziekenhuis

Over het Dijklander Ziekenhuis
Het Dijklander Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar u zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk?’ Wij willen onze patiënten écht begrijpen. We zijn geworteld in de regio’s Waterland en West-Friesland en bieden zorg aan al hun inwoners. Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Het houdt ons scherp en zo blijven we ons ontwikkelen. Samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Dijklander Ziekenhuis

Blaaskanker

Verwijderen van de blaas bij blaaskanker

Het ziekenhuis houdt bij hoe vaak een blaasverwijdering bij blaaskanker wordt gedaan. De beroepsvereniging van artsen stelt vast hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen. Als het ziekenhuis deze operatie structureel te weinig doet, dan zal het ziekenhuis deze operatie niet langer uitvoeren. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Aantal operaties

16 Dijklander Ziekenhuis
20 Norm
In 2019 voerde het Dijklander Ziekenhuis 16 operaties uit bij blaaskanker. Het ziekenhuis heeft de operaties niet vaak genoeg gedaan.
Toelichting van het ziekenhuis:

Gemiddeld worden er 20 cystectomieën (dus inclusief de niet oncologische ingrepen) per jaar uitgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis. Dit sluit aan bij de volumenorm voor cystectomieën die door de Nederlandse Vereniging van Urologen is vastgesteld. De cystectomieën worden al 20 jaar door een vast team van urologen uitgevoerd. En dat is een van de andere proces- en stuurindicatoren (werken in vaste teams, vaardigheden) op basis waarvan kwaliteit kan worden gemeten.

Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn Hoofdlocatie
    Maelsonstraat 3
    1624 NP Hoorn
  • Dijklander Ziekenhuis, locatie Enkhuizen
    Molenweg 9 b
    1601 SR Enkhuizen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen