Amphia Ziekenhuis

Introductie door Amphia Ziekenhuis

Bij Amphia verlenen we zorg die past bij wat de patiënt nodig heeft. We lopen voorop in uitstekende, toekomstbestendige zorg. Wij doen dit samen en met onze samenwerkingspartners in de regio. We houden hierbij aandacht voor elkaar en de ander. Wetenschappelijk onderzoek, opleiding en innovatie zorgen ervoor dat wij een topklinisch ziekenhuis zijn en blijven. Dit alles maakt ons aantrekkelijk voor gedreven professionals.

We werken steeds aan het verbeteren van de zorg. We horen daarom graag van patiënten wat zij van hun bezoek of verblijf in het ziekenhuis vonden. We onderzoeken dit op veel manieren. Zo vragen we onder andere op grote schaal of patiënten hun ervaring met ons willen delen. En we nemen deel aan een tweejaarlijks imago-onderzoek.

176.268 Eerste polibezoeken
66.574 Opnames en dagbehandelingen

Kwaliteitscijfers

Amphia Ziekenhuis

Ervaringen van patiënten

Rapportcijfer

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij van de zorg vindt. Ze vragen je om een cijfer te geven voor het ziekenhuis of voor de afdeling waar je bent geweest. Cijfers over ervaringen van patiënten en een algemene waardering.

Ziekenhuizen meten de ervaringen van patiënten in cijfers: patiëntervaringscijfers. Veel ziekenhuizen gebruiken daarvoor dezelfde vragenlijst: de PEM. De patiëntervaringscijfers staan alleen bij de ziekenhuizen die de PEM gebruiken.

Bij alle ziekenhuizen op Ziekenhuischeck staat een ‘algemene waardering’. Dit rapportcijfer komt van een landelijk onderzoek dat wij iedere 2 jaar laten doen.


Rapportcijfer algemene waardering

7,8 Amphia Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven Amphia Ziekenhuis een 7,8. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2023. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio.
Toelichting van het ziekenhuis:

Amphia werkt steeds aan het verbeteren van de zorg. Daarom nemen we eens per twee jaar deel aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark. Dit onderzoek geeft ons inzicht in hoe de bevolking om ons heen over Amphia denkt, de bekendheid en het imago. Ook is hen gevraagd om Amphia een algemeen rapportcijfer te geven.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Rapportcijfer patiëntervaringen

8,5 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,5. Dit rapportcijfer komt uit een patiëntervaringsmeting onder patiënten van het ziekenhuis volgens dat is uitgevoerd volgens de PEM-methodiek.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

Amphia werkt steeds aan het verbeteren van de zorg. We horen daarom graag van patiënten wat zij van hun bezoek of verblijf in het ziekenhuis vonden. Zo onderzoeken we onder andere twee keer per jaar op grote schaal de ervaringen van patiënten via de PEM (patiëntervaringsmonitor). In het najaar van 2023 hebben ruim 15.000 patiënten hun ervaringen anoniem gedeeld met het ziekenhuis. Patiënten beoordelen Amphia op verschillende aspecten van de zorgverlening, waaronder het vertrouwen in zorgverlener, de begrijpelijkheid van informatie en het betrekken van familie.

Onze zorgverleners gebruiken de cijfers en feedback over hun eigen afdeling om de zorgverlening beter af te stemmen op de verwachtingen van de patiënt. Zo blijft de ervaring van de patiënt onder de aandacht. En wordt deze als basis gebruikt om te ervaring en kwaliteit van zorg te blijven verbeteren.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de kliniek

8,6 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,6 voor hun ervaring met de kliniek.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2023 hebben we patiënten gevraagd om hun ervaringen over hun opname in Amphia anoniem met ons te delen. Ruim 850 patiënten hebben dat gedaan. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,6. Daarnaast deelden zij ook hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid (97%), kennis van de arts over het dossier (92%) en respect (93,7%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de polikliniek

8,5 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,5 voor hun ervaring met de polikliniek.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In dezelfde periode (najaar 2023) hebben ruim 10.000 patiënten hun ervaring over hun bezoek aan een polikliniek anoniem gedeeld met ons. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Daarnaast deelden zij hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals informatie bij vertrek (95,1%), vertrouwen in de arts (94,6%) en de tijd die genomen wordt voor de ziekte of het probleem (94%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (tot 8 jaar) met de kliniek

8,8 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van jonge kinderen geven Amphia Ziekenhuis een 8,8, na de opname van hun kind in het ziekenhuis.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2023 hebben we de ouders van patiënten tot en met 7 jaar gevraagd om hun ervaring met de opname van hun kind in Amphia anoniem met ons te delen. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,8. Daarnaast deelden zij ook hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals aandacht voor het kind (89,7%), betrekken van de familie bij ontslag (90,5%) en veiligheid (96,2%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (tot 8 jaar) met de polikliniek

8,2 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van jonge kinderen geven Amphia Ziekenhuis een 8,2, nadat ze met hun kind op de polikliniek zijn geweest.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2023 hebben we de ouders van patiënten tot en met 7 jaar gevraagd om hun ervaringen met hun bezoek aan een polikliniek anoniem te delen met ons. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Daarnaast deelden zij hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals vertrouwen in de arts (93,7%), informatie over de reden van een onderzoek (92,9%) en de informatie over de voor- en nadelen van een behandeling (84%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring jeugd (8 - 17 jaar) met de kliniek

8,2 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van kinderen van 8 jaar en ouder geven Amphia Ziekenhuis een 8,2 na een opname in het ziekenhuis.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2023 hebben we de ouders en patiënten tussen de 7 en 18 jaar gevraagd om hun ervaring met de opname van hun kind in Amphia anoniem met ons te delen. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Daarnaast deelden zij ook hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals informatie over de reden van nieuwe medicatie (100%), respect (91,7%) en informatie over de reden van een onderzoek (87,5%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring jeugd (8 - 17 jaar) met de polikliniek

8,2 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van kinderen van 8 jaar en ouder geven het ziekenhuis Amphia Ziekenhuis een 8,2, nadat ze op de polikliniek zijn geweest.

Meetperiode: oktober - november - december 2023.

Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2023 hebben we de ouders en patiënten tussen de 7 en 18 jaar gevraagd om hun ervaringen met hun bezoek aan een polikliniek anoniem te delen met ons. Zij gaven ook gemiddeld het rapportcijfer 8,2. Daarnaast deelden zij hun ervaring over belangrijke onderwerpen. Kinderen gaven zelf onder andere aan de dokter aardig te vinden (89,7%) en de informatie van de dokter te begrijpen (88,3%). Ouders deelden hun ervaring over de begrijpelijkheid van de arts (95,7%) en vertrouwen in de zorgverleners (95,6%).


Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Breda
    Molengracht 21
    4818 CK Breda
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen
Cookies

Notificatie

Om de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.