Amphia Ziekenhuis

Introductie door Amphia Ziekenhuis

Samen gezonder, dat is waar 270 medisch specialisten, 4300 medewerkers en 340 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Amphia wil patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen, behoeften en omstandigheden. Een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur en Amphia behoort tot de vier grootste algemene ziekenhuizen van Nederland (>800 bedden). Naast medische topzorg behoren ook opleiding en onderzoek tot de kerntaken.

Amphia heeft, vanwege zijn omvangrijke aanbod aan medisch specialistische zorg en zijn stevige positie in de regio, een groot verzorgingsgebied (meer dan 400.000 inwoners). In het zorgaanbod zijn 33 verschillende specialismen vertegenwoordigd. Het ziekenhuis richt zich op de zwaartepunten oncologie, hart, long & vaten, bewegen, vrouw, moeder & kind en gezond ouder worden.

Een visie op zorg en gezondheid heeft Amphia, met hulp van haar patiënten, vertaald naar 7 zorggaranties:

 • VEILIG: Veilige zorg is de kern van ons werk. Alles moet in één keer goed. Uw privacy staat daarbij centraal.
 • AANSPREEKBAAR: Wij vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt en ruimte voelt om vragen te stellen.
 • DESKUNDIG: Er staat altijd een deskundig team van zorgprofessionals voor u klaar. Goed opgeleid, specialisten in hun vak.
 • GASTVRIJ Wij ontvangen en begeleiden u in een aangename omgeving. Dat noemen wij gastvrij.
 • VLOT GEHOLPEN: Dat u snel geholpen wordt vinden wij belangrijk. En wanneer dit niet lukt informeren wij u meteen én maken wij het wachten zo aangenaam mogelijk.
 • DAAD BIJ HET WOORD: Doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan en altijd weet waar u aan toe bent.
 • VOOR U EN DE MENSEN OM U HEEN: Wij staan ook klaar voor de mensen om u heen. Zo zorgen wij ervoor dat uw familie en vrienden weten hoe het met u gaat en waar zij aan toe zijn.

Kwaliteitscijfers

Amphia Ziekenhuis

Ervaringen van patiënten

Rapportcijfer

Ziekenhuizen willen graag weten wat jij van de zorg vindt. Ze vragen je om een cijfer te geven voor het ziekenhuis of voor de afdeling waar je bent geweest. Cijfers over ervaringen van patiënten en een algemene waardering.

Ziekenhuizen meten de ervaringen van patiënten in cijfers: patiëntervaringscijfers. Veel ziekenhuizen gebruiken daarvoor dezelfde vragenlijst: de PEM. De patiëntervaringscijfers staan alleen bij de ziekenhuizen die de PEM gebruiken.

Bij alle ziekenhuizen op Ziekenhuischeck staat een ‘algemene waardering’. Dit rapportcijfer komt van een landelijk onderzoek dat wij iedere 2 jaar laten doen.


Rapportcijfer algemene waardering

7,9 Amphia Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven Amphia Ziekenhuis een 7,9. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2021. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio.
Toelichting van het ziekenhuis:

Amphia doet zelf twee keer per jaar grootschalig onderzoek naar de ervaringen van patiënten. In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 hebben ruim 23.000 patiënten hun ervaringen anoniem gedeeld met het ziekenhuis. Patiënten beoordelen Amphia op verschillende aspecten van de zorgverlening. Zij geven in het onderzoek aan of zij het eens of oneens zijn met de stelling:

 • ‘Ik voelde mij gehoord en gezien’: hier is 93% het (helemaal) mee eens.
 • Er werd zorgvuldig omgegaan met mijn veiligheid en privacy: 94% (helemaal) mee eens.
 • Er is deskundig naar mijn zorgvraag gekeken: 94% (helemaal) mee eens.
 • Ik voelde mij gastvrij ontvangen: 92% (helemaal) mee eens.
 • Ik voelde mij snel geholpen: 87% (helemaal) mee eens.
 • Er is rekening gehouden met mijn familie/begeleiders: 89% (helemaal) mee eens.
 • Medewerkers zijn hun afspraken nagekomen: 94% (helemaal) mee eens.

Van de ondervraagde patiënten geeft 92% aan dat zij Amphia zouden aanbevelen aan iemand met dezelfde gezondheidsklachten.

Onze zorgverleners gebruiken de cijfers en feedback over hun eigen afdeling om de zorg- en dienstverlening beter af te stemmen op de verwachtingen van de patiënt. Zo blijft de ervaring van de patiënt onder de aandacht en wordt deze als basis gebruikt voor continue kwaliteitsverbetering.


Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Rapportcijfer patiëntervaringen

8,4 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,4. Dit rapportcijfer komt uit een patiëntervaringsmeting onder patiënten van het ziekenhuis volgens dat is uitgevoerd volgens de PEM-methodiek.
Toelichting van het ziekenhuis:

Amphia werkt steeds aan het verbeteren van de zorg. We horen daarom graag van patiënten wat zij van hun bezoek of verblijf in het ziekenhuis vonden. Zo onderzoeken we onder andere twee keer per jaar op grote schaal de ervaringen van patiënten via de PEM (patiëntervaringsmonitor). In het najaar van 2022 hebben ruim 16.000 patiënten hun ervaringen anoniem gedeeld met het ziekenhuis. Patiënten beoordelen Amphia op verschillende aspecten van de zorgverlening, waaronder het vertrouwen in zorgverlener, de begrijpelijkheid van informatie en het betrekken van familie. En ze geven hun ervaring een rapportcijfer.

Onze zorgverleners gebruiken de cijfers en feedback over hun eigen afdeling om de zorgverlening beter af te stemmen op de verwachtingen van de patiënt. Zo blijft de ervaring van de patiënt onder de aandacht. En wordt deze als basis gebruikt om te ervaring en kwaliteit van zorg te blijven verbeteren.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de kliniek

8,4 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,4 voor hun ervaring met de kliniek.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het najaar van 2022 hebben we patiënten gevraagd om hun ervaringen over hun opname in Amphia anoniem met ons te delen. Ruim 1000 patiënten hebben dat gedaan. Zij gaven gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Daarnaast deelden zij ook hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid (95%*), kennis van de arts over het dossier (90,9%) en respect (90,9%).

* De genoemde percentages geven het aandeel patiënten weer dat het meest positieve antwoord op de gestelde vraag heeft gegeven.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de polikliniek

8,4 Amphia Ziekenhuis
Patiënten van Amphia Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,4 voor hun ervaring met de polikliniek.
Toelichting van het ziekenhuis:

In dezelfde periode (najaar 2022) hebben ruim 15.000 patiënten hun ervaring over hun bezoek aan een polikliniek anoniem gedeeld met ons. Zij gaven ook gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Daarnaast deelden zij hun ervaring over belangrijke onderwerpen, zoals informatie bij vertrek (95,2%*), vertrouwen in de arts (94,8%) en de tijd die genomen wordt voor de ziekte of het probleem (94%).

* De genoemde percentages geven het aandeel patiënten weer dat het meest positieve antwoord op de gestelde vraag heeft gegeven.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (tot 8 jaar) met de kliniek

8,4 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van jonge kinderen geven Amphia Ziekenhuis een 8,4, na de opname van hun kind in het ziekenhuis.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (tot 8 jaar) met de polikliniek

8,3 Amphia Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van jonge kinderen geven Amphia Ziekenhuis een 8,3, nadat ze met hun kind op de polikliniek zijn geweest.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring jeugd (8 - 17 jaar) met de kliniek

8,3 Amphia Ziekenhuis
Kinderen van 8 jaar en ouder geven Amphia Ziekenhuis een 8,3 na een opname in het ziekenhuis.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring jeugd (8 - 17 jaar) met de polikliniek

8,3 Amphia Ziekenhuis
Kinderen van 8 jaar en ouder geven het ziekenhuis Amphia Ziekenhuis een 8,3, nadat ze op de polikliniek zijn geweest.
Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Breda
  Molengracht 21
  4818 CK Breda
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen