Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis met 29 specialismen, ruim 300 bedden en bijna 1600 medewerkers. Het huidige Slingeland Ziekenhuis is het ziekenhuis voor het Westelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis wonen om en nabij 200.000 mensen.

Missie

De missie van het Slingeland Ziekenhuis is “Samen voor een vitale Achterhoek, nu en in de toekomst.”

Visie

Samen voor een vitale Achterhoek geeft uitdrukking aan de ambitie van het ziekenhuis en staat voor een groep professionals in de zorg, die zich iedere dag samen inzetten voor positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in voor behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg in de Achterhoek: de beste zorg dichtbij. Het Slingeland Ziekenhuis biedt een volwaardig aanbod aan zorg. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn inspelen op ontwikkelingen in de omgeving: verandering van de zorgvraag in de Achterhoek, nieuwe inzichten binnen de gezondheidszorg maar ook gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe innovatieve technologieën bieden. Daarnaast is het begrip samen een belangrijk uitgangspunt; samenwerking met andere zorgverleners maar ook met patiënten en hun sociale netwerk.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Slingeland Ziekenhuis

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 16.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

8,3 Slingeland Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven Slingeland Ziekenhuis een 8,3. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2021. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het Slingeland Ziekenhuis voert onder haar patiënten ook zelf onderzoek uit naar patiënttevredenheid. FeedbackRadar wordt ingezet om de ervaringen van patiënten te meten. Vragenlijsten worden opgesteld voor alle verpleegafdelingen en poliklinieken in samenwerking met de betrokken professionals. De resultaten worden intern gebruikt om de zorgverlening te evalueren en te verbeteren waar nodig. In 2020 hebben totaal 3.366 patiënten onze vragenlijsten ingevuld met een gemiddeld rapportcijfer van 8,46. Daarnaast zijn uit rapportages van Zorgkaart Nederland 2020 de volgende resultaten naar voren gekomen: - 93% beveelt het Slingeland Ziekenhuis aan; - Het gemiddelde rapportcijfer in 2020 van het Slingeland Ziekenhuis binnen Zorgkaart Nederland is 9.1.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

8.860 Slingeland Ziekenhuis
In Slingeland Ziekenhuis zijn 8860 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

12.411 Slingeland Ziekenhuis
In Slingeland Ziekenhuis zijn per jaar 12411 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

68.098 Slingeland Ziekenhuis
In Slingeland Ziekenhuis zijn 68098 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Slingeland Ziekenhuis
    Kruisbergseweg 25
    7009 BL Doetinchem
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen