Groene Hart Ziekenhuis

Bodegraven, Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schoonhoven

Bekijk locaties en contactinformatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een algemeen ziekenhuis midden in het Groene Hart met locaties in Gouda, Bodegraven, Zuidplas en Schoonhoven.

In het Groene Hart Ziekenhuis realiseren wij ons dat patiënten niet voor hun plezier naar het ziekenhuis komen. Het primaire doel is om beter te worden. Onze zorgprofessionals zetten zich hier dagelijks met hart en ziel voor in. Bij alles wat we doen, vragen we ons af waarom we het doen en of het in het belang van onze patiënten is. Omdat u, als patiënt, ons het beste kan vertellen wat er beter of anders kan in onze zorgverlening, vragen we patiënten actief mee te denken. Kortom: in het GHZ staat de patiënt echt centraal.

Als zelfstandig ziekenhuis bieden wij onze patiënten brede basiszorg. We werken intensief samen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Bijvoorbeeld met de huisartsen in onze regio, thuiszorg- en verpleegorganisaties en andere ziekenhuizen. Daarnaast bundelen wij kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen in samenwerkingsverbanden zoals Samen+.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Groene Hart Ziekenhuis

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,7 Groene Hart Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,7. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het cijfer 7,7 is gebaseerd op een landelijk imago-onderzoek waarin ook bezoekers en inwoners van de regio hun mening konden geven over ons ziekenhuis. Naast dit onderzoek doen wij zelf ook continu onderzoek naar tevredenheid van patiënten die recent in ons ziekenhuis zijn geweest. Deze patiënten waarderen ons in 2017 met een 8,4!

De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken we om onze zorgverlening steeds beter aan te kunnen laten sluiten op de veranderende wensen van onze patiënt. Zo leren we hoe patiënten onze zorg ervaren en wat zij van ons verwachten.

Uw mening?
Wilt u ook deelnemen aan ons patiënttevredenheidsonderzoek, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Gaat u naar www.ghz.nl/mijnervaring en deel uw ervaring met ons.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

15.457 Groene Hart Ziekenhuis
In Groene Hart Ziekenhuis zijn 15457 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

18.235 Groene Hart Ziekenhuis
In Groene Hart Ziekenhuis zijn per jaar 18235 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

106.455 Groene Hart Ziekenhuis
In Groene Hart Ziekenhuis zijn 106455 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

 • Bodegraven
  Willem de Zwijgerstraat 9
  2411VT Bodegraven
 • Gouda Hoofdlocatie
  Bleulandweg 10
  2803HH Gouda
 • Nieuwerkerk aan den IJssel
  Doortocht 40
  2914KA Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Schoonhoven
  Oranjeplaats 21 G
  2871TL Schoonhoven
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen