Groene Hart Ziekenhuis

Bodegraven, Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schoonhoven

Bekijk locaties en contactinformatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een algemeen ziekenhuis midden in het Groene Hart met locaties in Gouda, Bodegraven, Zuidplas en Schoonhoven.

In het Groene Hart Ziekenhuis realiseren wij ons dat patiënten niet voor hun plezier naar het ziekenhuis komen. Het primaire doel is om beter te worden. Onze zorgprofessionals zetten zich hier dagelijks met hart en ziel voor in. Bij alles wat we doen, vragen we ons af waarom we het doen en of het in het belang van onze patiënten is. Omdat u, als patiënt, ons het beste kan vertellen wat er beter of anders kan in onze zorgverlening, vragen we patiënten actief mee te denken. Kortom: in het GHZ staat de patiënt echt centraal.

Als zelfstandig ziekenhuis bieden wij onze patiënten brede basiszorg. We werken intensief samen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Bijvoorbeeld met de huisartsen in onze regio, thuiszorg- en verpleegorganisaties en andere ziekenhuizen. Daarnaast bundelen wij kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen in samenwerkingsverbanden zoals Samen+.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Groene Hart Ziekenhuis

Heropnames

Onverwachte heropnames

Soms is het nodig om kort na een ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen te worden. Dat kan zijn omdat dat gepland is. Bijvoorbeeld als je opgenomen wordt voor een behandeling, en een maand later diezelfde behandeling weer moet krijgen. Het kan ook zijn dat je voor iets heel anders opgenomen moet worden. Als een heropname onverwacht is, kan dat iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Ziekenhuizen houden daarom bij hoeveel patiënten opnieuw opgenomen worden, en of dit gepland was of niet.

Heropnames

109 115 120 Groene Hart Ziekenhuis
98 Landelijke ratio
Groene Hart Ziekenhuis had in 2017 een heropnamecijfer van 115. Het aantal patiënten dat opnieuw moet worden opgenomen is meer dan verwacht.
Toelichting van het ziekenhuis:

Dit cijfer geeft aan dat patiënten bij ons vaker, dan bij andere ziekenhuizen, binnen dertig dagen na een opname opnieuw opgenomen worden. In de berekening van de heropnamenratio wordt geen rekening gehouden met geplande vervolgopnamen. Stel een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opname is besloten dat hij op een later tijdstip geopereerd moet worden, maar dat heeft geen spoed. In dat geval plannen we een nieuwe opname. Kan deze patiënt vervolgens binnen dertig dagen al bij ons terecht, dan wordt dit in de berekening van de ratio als een heropname gezien. Vanuit de zorg voor de patiënt gezien is het echter positief dat deze binnen 30 dagen terecht kan. Uit onze analyse bleek de beschreven situatie een belangrijke verklaring voor onze heropnameratio.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Bodegraven
  Willem de Zwijgerstraat 9
  2411VT Bodegraven
 • Gouda Hoofdlocatie
  Bleulandweg 10
  2803HH Gouda
 • Nieuwerkerk aan den IJssel
  Doortocht 40
  2914KA Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Schoonhoven
  Oranjeplaats 21 G
  2871TL Schoonhoven
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen