Groene Hart Ziekenhuis

Groene Hart Ziekenhuis

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een algemeen ziekenhuis midden in het Groene Hart met locaties in Gouda, Bodegraven, Zuidplas en Schoonhoven.

In het Groene Hart Ziekenhuis realiseren wij ons dat patiënten niet voor hun plezier naar het ziekenhuis komen. Het primaire doel is om beter te worden. Onze zorgprofessionals zetten zich hier dagelijks met hart en ziel voor in. Bij alles wat we doen, vragen we ons af waarom we het doen en of het in het belang van onze patiënten is. Omdat u, als patiënt, ons het beste kan vertellen wat er beter of anders kan in onze zorgverlening, vragen we patiënten actief mee te denken. Kortom: in het GHZ staat de patiënt echt centraal.

Als zelfstandig ziekenhuis bieden wij onze patiënten brede basiszorg. We werken intensief samen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Bijvoorbeeld met de huisartsen in onze regio, thuiszorg- en verpleegorganisaties en andere ziekenhuizen. Daarnaast bundelen wij kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen in samenwerkingsverbanden zoals Samen+.

Kwaliteitscijfers

Groene Hart Ziekenhuis

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

13,95% Groene Hart Ziekenhuis
12,71% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 13,95% van de geopereerde patiënten in Groene Hart Ziekenhuis sprake van ernstige problemen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

1,55% Groene Hart Ziekenhuis
1,92% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in Groene Hart Ziekenhuis 1,55% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

75 Groene Hart Ziekenhuis
20 Norm
In 2020 voerde Groene Hart Ziekenhuis 75 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Samenwerking

Patiënten met (mogelijk) longkanker kunnen snel terecht in het GHZ voor de benodigde zorg: van diagnostiek tot behandeling met chemo- of hormoontherapie, begeleiding, nazorg en follow-up. Op het gebied van operaties bij longkanker werkt het GHZ samen met Haaglanden Medisch Centrum. Een eventuele operatie of behandeling met bestraling vindt plaats in het Haaglanden Medisch Centrum. De longoperaties worden uitgevoerd door een gezamenlijk behandelteam van longchirurgen. Deze operaties vinden plaats op locatie Antoniushove in Leidschendam. Het aantal van 75 longoperaties betreft het aantal operaties van de ziekenhuizen gezamenlijk in 2020.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Gouda Hoofdlocatie
  Bleulandweg 10
  2803HH Gouda
 • Bodegraven
  Willem de Zwijgerstraat 9
  2411VT Bodegraven
 • Nieuwerkerk aan den IJssel
  Doortocht 40
  2914KA Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Schoonhoven
  Oranjeplaats 21 G
  2871TL Schoonhoven
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen