Tjongerschans

Heerenveen, Joure, Lemmer, Steenwijk

Bekijk locaties en contactinformatie

Tjongerschans verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Als regionaal ziekenhuis zetten wij in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces. Als regionaal ziekenhuis werken we daarom nauw samen met huisartsen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overige ziekenhuizen in Friesland.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Tjongerschans

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,8 Tjongerschans
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,8. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Binnen Tjongerschans hechten we veel waarde patiënttevredenheid. We doen op verschillende manieren onderzoek naar patiëntervaringen met als doel verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast kun je heel laagdrempelig je onvrede, klacht of compliment aan ons kenbaar maken. Iedere patiënt geven we bij ontslag daarover een flyer mee. 

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

9.543 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn 9543 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

12.814 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn per jaar 12814 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

64.749 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn 64749 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

 • Heerenveen Hoofdlocatie
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Heerenveen
  Abe Lenstraboulevard 23 B
  8448 JA Heerenveen
 • Joure
  Sluisdijk 30
  8501 BZ Joure
 • Lemmer
  Van Rijgersmapark 1
  8531 JA Lemmer
 • Steenwijk
  Mr. Zigher ter Steghestraat 9
  8331 KG Steenwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen