Tjongerschans

Heerenveen, Joure, Lemmer, Steenwijk

Bekijk locaties en contactinformatie

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Samen met 1.400 collega’s zijn we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. We zetten in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces. Wij geloven dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Iedere dag opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de regio. Want uiteindelijk raakt goede zorg ons allemaal.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Tjongerschans

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 16.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

8,2 Tjongerschans
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2019 het cijfer 8,2. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

De mening van onze patiënten en bezoekers is voor ons de belangrijkste graadmeter. Daarom bieden wij verschillende manieren om je mening te uiten. Tijdens het zorgproces willen wij graag van onze patiënten horen wat hun mening is en hoe zij over de geboden zorg denken. We doen dit met een (meestal korte) vragenlijst. In enkele minuten kun je aangeven hoe je oordeelt over Tjongerschans. Deze vragenlijsten zijn anoniem. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze (zorg)processen.

Je kunt ook via onze website je mening geven. Wij hebben hiervoor de pagina Compliment, klacht of tip in het leven geroepen. Je kunt via één van de formulieren je mening naar ons toesturen. Je gegevens en opmerkingen worden via internet verstuurd naar de ombudsfunctionaris van Tjongerschans. Wij zullen je klacht, compliment of tip altijd vertrouwelijk behandelen. Daarnaast worden je gegevens alleen voor het doel van je melding gebruikt. Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

ZorgkaartNederland is een website voor de Nederlandse gezondheidszorg waar patiënten anoniem hun waardering kunnen geven over hun ervaring met wettelijk erkende zorgverleners en zorginstellingen zoals een ziekenhuis. Wij monitoren wat er over Tjongerschans en onze specialisten in huis wordt gezegd en nemen de reviews serieus. Waar nodig vragen wij om contact op te nemen met onze ombudsfunctionaris.


Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

16.351 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn 16351 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

15.091 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn per jaar 15091 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

63.620 Tjongerschans
In Tjongerschans zijn 63620 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

 • Tjongerschans ziekenhuis Hoofdlocatie
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Tjongerschans (poli)kliniek Sportstad
  Abe Lenstraboulevard 23 B
  8448 JA Heerenveen
 • De Werf
  Sluisdijk 30
  8501 BZ Joure
 • Tjongerschans polikliniek Lemmer
  Van Rijgersmapark 1
  8531 JA Lemmer
 • Tjongerschans polikliniek Steenwijk
  Mr. Zigher ter Steghestraat 9
  8331 KG Steenwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen