Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleidingen, in Nijmegen. Onze missie luidt: to have a significant impact on healthcare. We willen voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Radboudumc

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

8,0 Radboudumc
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 8,0. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het Radboudumc doet ook zelf onderzoek naar patiëntervaringen. Patiënten waarderen in 2018 de klinische en poliklinische zorg met een 8,5 (CQ-index). 

Op de website kunt u hier meer informatie over vinden: https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/kwaliteit-en-veiligheid/onze-kwaliteit/patientervaringen

 
Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

31.041 Radboudumc
In het Radboudumc zijn 31041 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

27.703 Radboudumc
In het Radboudumc zijn per jaar 27703 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

394.488 Radboudumc
In het Radboudumc zijn 394488 eerste polikliniekbezoeken per jaar.
Toelichting van het ziekenhuis:

In plaats van het aantal eerste polikliniekbezoeken wordt hier het totaal aantal consulten weergegeven. De definitie van een consult is: een bezoek aan de polikliniek of aan de spoedeisende hulp waarbij een patiënt voor een zorgvraag een medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert.

Contactinformatie

Locaties

  • Nijmegen
    Geert Grooteplein Zuid 10
    6525 GA Nijmegen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen