Radboudumc

Introductie door het Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleidingen, in Nijmegen. Onze missie luidt: to have a significant impact on healthcare. We willen voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Kwaliteitscijfers

Radboudumc

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

15,10% Radboudumc
13,26% Landelijk gemiddelde
In 2021 is bij 15,10% van de geopereerde patiënten in het Radboudumc sprake van ernstige problemen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Overleden patiënten

1,90% Radboudumc
1,78% Landelijk gemiddelde
In 2021 is in het Radboudumc 1,90% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

124 Radboudumc
20 Norm
In 2021 voerde het Radboudumc 124 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal patiënten

286 Radboudumc
50 Norm
In het Radboudumc zijn in 2021 286 patiënten met longkanker behandeld.
Bron: Transparantiekalender 2021

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Nijmegen
    Geert Grooteplein Zuid 10
    6525 GA Nijmegen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen