UMC Utrecht

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is de grootste publieke zorginstelling van Midden-Nederland. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht maken deel uit van het UMC Utrecht. Met meer dan 11.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen.

Het UMC Utrecht wil patiënt en samenleving toegang geven tot de beste zorg. De opdracht is helder: het UMC Utrecht wil dat mensen gezond worden en blijven. Niet de ziekte, maar de gezondheid staat voorop. Om die belofte te kunnen inlossen werken onze artsen, onderzoekers en academische studenten samen aan oplossingen voor grote medische vraagstukken. Al hun inspanningen zijn erop gericht u gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen. Nu en in de toekomst.

Onze missie
Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

Het UMC Utrecht richt haar medisch wetenschappelijk onderzoek op de volgende zes speerpunten: brain, infection and immunity, circulatory health, personalized cancer care, regenerative medicine and stem cells, child health.

Kwaliteit / Behandelresultaten

UMC Utrecht

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,6 UMC Utrecht
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,6. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

In vergelijking met algemene ziekenhuizen wordt in universitair medische centra (UMC’s) meer complexe zorg geboden. UMC’s vergelijken daarom jaarlijks met elkaar hoe patiënten de zorg ervaren en welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit doen zij met de Consumer Quality index (CQI). Ook andere ziekenhuizen meten met deze methode zodat ook landelijk vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Deel uw ervaring met ons Het UMC Utrecht vindt het belangrijk om te weten hoe patiënten en bezoekers de zorg en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen bieden waardevolle informatie om verbeteringen door te voeren. Een ervaring delen kan op verschillende manieren: bij onze medewerkers, via onze website of op ZorgkaartNederland. Ook wanneer u niet tevreden bent horen wij dat graag. Wij nemen alle klachten serieus. Bespreek een klacht bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener. Lukt dit niet, of vindt u het prettig dat een neutrale tussenpersoon u in het proces ondersteunt, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars. Leden van het patiëntenpanel vragen wij regelmatig hun mening over verschillende onderwerpen. We betrekken patiëntenorganisaties bij onze kwaliteitsverbeteringen. Wij verzamelen verhalen van patiënten. Deze verhalen geven op een oorspronkelijke manier informatie over hoe patiënten dagelijkse zorg en behandeling ervaren. Welke verwachtingen hebben zij? Wat maakt voor hen het verschil tijdens het zorgtraject in ons ziekenhuis?

Patiëntervaringen UMC Utrecht

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

23.414 UMC Utrecht
In het UMC Utrecht zijn 23414 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

30.225 UMC Utrecht
In het UMC Utrecht zijn per jaar 30225 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

97.412 UMC Utrecht
In het UMC Utrecht zijn 97412 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Utrecht
    Heidelberglaan 100
    3584CX Utrecht
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen