LangeLand Ziekenhuis

Introductie door LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis is hét basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer, met hoogwaardige, vriendelijke en laagdrempelige zorg in uw vertrouwde omgeving.

Het LangeLand Ziekenhuis werkt samen met het naastgelegen Orthopedische Centrum. Het Orthopedisch Centrum behandelt orthopedische patiënten van het LangeLand Ziekenhuis.

Het getoonde rapportcijfers zijn gebaseerd op een patiënttevredenheidsmeting (PEM) en een apart imago-onderzoek naar de algemene waardering onder zowel patiënten als bezoekers.
De patiënten van het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis via de PEM een gemiddelde rapportcijfer van 8,6.

Aan de cijfers op deze pagina zult u zien dat we in alle opzichten trots mogen zijn op onze kwaliteit van zorg. Het LangeLand voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen van de NEN-EN 15224.
Daarmee wordt voor wat betreft de ziekenhuisbrede facilitaire en verpleegkundige diensten voor uitvoering van ziekenhuiszorg, voldaan aan de eisen van deze Europese norm. Daarnaast werd het reeds eerder behaalde VMS (Veiligheid Management Systeem) certificaat opnieuw bevestigd. Hiermee bewijst het ziekenhuis een adequate en veilige organisatie te zijn.

We werken er van dag tot dag hard aan om onze zorg nog verder te verbeteren. Uw ervaringen zijn daarbij leidend. Mocht u ons hierover willen informeren, dan is uw reactie van harte welkom via www.langeland.nl, klik dan op "laat uw ervaring of tip achter".

Kwaliteitscijfers

LangeLand Ziekenhuis

Patiëntervaringen

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Als je op de polikliniek bent geweest, of na opname in het ziekenhuis, ontvang je van het ziekenhuis een vragenlijst. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Een aantal ziekenhuizen gebruikt dezelfde vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen: de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De PEM is een korte vragenlijst, die een goed beeld geeft hoe de patiënt zijn bezoek aan het ziekenhuis heeft ervaren. De cijfers van de PEM vind je op Ziekenhuischeck. Dit cijfer is nog niet beschikbaar bij alle ziekenhuizen, alleen bij de ziekenhuizen die de PEM-vragenlijst gebruiken.

Het algemene waarderingscijfer is afkomstig uit landelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 20.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ 

Rapportcijfer patiëntervaringen

8,6 LangeLand Ziekenhuis
Patiënten van LangeLand Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,6. Dit rapportcijfer komt uit een patiëntervaringsmeting onder patiënten van het ziekenhuis volgens dat is uitgevoerd volgens de PEM-methodiek.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze volwassenen patiënten en (ouders van) kinderen die opgenomen waren in het LangeLand Ziekenhuis of een bezoek hebben gehad op de polikliniek gaven het ziekenhuis het gemiddelde rapportcijfer van 8.6.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Rapportcijfer algemene waardering

7,6 LangeLand Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven LangeLand Ziekenhuis een 7,6. Dit rapportcijfer komt uit een landelijk imago-onderzoek dat is uitgevoerd in 2021. Het geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het getoonde rapportcijfer is gebaseerd op een apart imago-onderzoek in 2021 onder zowel patiënten als bezoekers. Uit recent onderzoek (zomer 2022) onder alleen patiënten, kreeg onze zorg- en dienstverlening het rapportcijfer 8,6.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Ervaring met de kliniek

8,7 LangeLand Ziekenhuis
Patiënten van LangeLand Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,7 voor hun ervaring met de kliniek.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze volwassenen patiënten die opgenomen waren in het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis het rapportcijfer 8.7.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring met de polikliniek

8,6 LangeLand Ziekenhuis
Patiënten van LangeLand Ziekenhuis geven het ziekenhuis een 8,6 voor hun ervaring met de polikliniek.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze volwassenen patiënten die een afspraak hebben gehad op de polikliniek van het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis het rapportcijfer 8.6.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (tot 8 jaar) met de kliniek

8,6 LangeLand Ziekenhuis
De ouders van jonge kinderen geven LangeLand Ziekenhuis een 8,6, na de opname van hun kind in het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze (ouders van) van onze kinderen die opgenomen waren in het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis het rapportcijfer 8.6.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring van jonge kinderen met de polikliniek

8,5 LangeLand Ziekenhuis
De ouders / verzorgers van jonge kinderen geven LangeLand Ziekenhuis een 8,5, nadat ze met hun kind op de polikliniek zijn geweest.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze (ouders van) kinderen die een afspraak hebben gehad op de polikliniek van het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis het rapportcijfer 8.5.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Ervaring kinderen (8 jaar en ouder) met de polikliniek

8,7 LangeLand Ziekenhuis
Kinderen geven het ziekenhuis LangeLand Ziekenhuis een 8,7, nadat ze op de polikliniek zijn geweest.
Toelichting van het ziekenhuis:

Onze (ouders van) kinderen die een afspraak hebben gehad op de polikliniek van het LangeLand Ziekenhuis gaven het ziekenhuis het rapportcijfer 8.7.

Bron: Patiëntervaringsmonitor (PEM)

Score op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland kun je als patiënt zelf je ervaring delen over LangeLand Ziekenhuis.

Bekijk op Zorgkaart Nederland

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • LangeLand Hoofdlocatie
    Toneellaan 1
    2725 NA Zoetermeer
  • Huidkliniek/Plastische chirurgie
    Europaweg 151
    2711 ER Zoetermeer
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen