Erasmus MC

Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Het Erasmus MC telt 1.125 bedden. Met 14.000 medewerkers spannen we ons elke dag in om voor onze patiënten de kwaliteit van leven te verhogen. Dat is ons doel.

We baseren onze zorg op de wetenschap. Als universitair ziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we dat we ziekten steeds beter begrijpen. En behandelen. En voorkomen.

Het Erasmus MC werkt samen met de Erasmus Universiteit en met de Technische Universiteit Delft. Maar ook met ziekenhuizen in de regio. Met verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. En met ziekenhuizen in Europa.

We delen onze kennis en kunde. Want alleen samen kunnen we de beste zorg leveren voor onze patiënten. Dichtbij waar het kan. Verder weg als het moet.

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo werken ze samen met alle UMC’s in Nederland.

Ook zijn we lid van de European University Hospital Alliance (EUHA) en in 18 Europese netwerken voor zeldzame ziekte binnen het European Reference Networks.


Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 16.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

8,0 Erasmus MC
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2019 het cijfer 8,0. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Patiënten waardeerden het Erasmus MC in de periode van 10 februari tot en met 21 mei 2020 gemiddeld met een 8.6. Dit blijkt uit de analyse van de patiëntenervaringsmonitor (PEM). Het gemiddelde rapportcijfer bestaat uit zowel de ervaringen van patiënten die in deze periode opgenomen zijn geweest in de kliniek (8.6) als die fysiek een polikliniek afspraak hebben gehad (8.6). De waardering van de patiënten ligt hiermee nagenoeg gelijk met de periode voor corona (begin 2020) en zelfs iets beter dan in 2019.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

36.583 Erasmus MC
In Erasmus MC zijn 36583 opnames in dagverpleging per jaar.
Toelichting van het ziekenhuis:
Dit is het totaal aantal opnames.

Opnames

34.637 Erasmus MC
In Erasmus MC zijn per jaar 34637 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

130.272 Erasmus MC
In Erasmus MC zijn 130272 eerste polikliniekbezoeken per jaar.
Toelichting van het ziekenhuis:
Dit zijn alle polikliniek bezoeken

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen