Erasmus MC

Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Het Erasmus MC telt 1.125 bedden. Met 14.000 medewerkers spannen we ons elke dag in om voor onze patiënten de kwaliteit van leven te verhogen. Dat is ons doel.

We baseren onze zorg op de wetenschap. Als universitair ziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we dat we ziekten steeds beter begrijpen. En behandelen. En voorkomen.

Het Erasmus MC werkt samen met de Erasmus Universiteit en met de Technische Universiteit Delft. Maar ook met ziekenhuizen in de regio. Met verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. En met ziekenhuizen in Europa.

We delen onze kennis en kunde. Want alleen samen kunnen we de beste zorg leveren voor onze patiënten. Dichtbij waar het kan. Verder weg als het moet.

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo werken ze samen met alle UMC’s in Nederland.

Ook zijn we lid van de European University Hospital Alliance (EUHA) en in 18 Europese netwerken voor zeldzame ziekte binnen het European Reference Networks.


Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Darmkanker

Operatie bij darmkanker

Vaak is een operatie de eerste stap bij de behandeling van darmkanker. Het is belangrijk dat er na de operatie geen kankerweefsel achterblijft. Soms is het niet mogelijk om het kankerweefsel helemaal weg te halen. De operatie kan er dan wel voor zorgen dat je minder klachten hebt.

Net als bij andere operaties, kun je na een darmkankeroperatie last krijgen van een complicatie. Complicaties zijn bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie.

Een operatie bij darmkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft.

Niet-schone snijvlakken na de operatie

11,80% Erasmus MC
2,98% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 11,80% van de patiënten met endeldarmkanker in Erasmus MC onvoldoende kankerweefsel verwijderd.
Toelichting van het ziekenhuis:

Een positieve CRM betekent dat niet alle tumorcellen zijn verwijderd. Patiënten met een positieve CRM hebben dus een grotere kans dat de ziekte terugkomt. Omdat het Erasmus MC veel ervaring heeft op het gebied van vergevorderde darmkanker, worden naar het Erasmus MC juist patiënten verwezen bij wie de kans op een positieve CRM hoog is. Bij patienten met een positieve CRM bestaat in het Erasmus MC de mogelijkheid om tijdens de operatie aanvullende bestraling te geven. De verwachting is daarom dat het percentage positieve CRM in het Erasmus MC hoger is dan gemiddeld.

Bron: Transparantiekalender 2019

Complicaties na de operatie bij endeldarmkanker

17,70% Erasmus MC
19,38% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 17,70% van de patiënten met endeldarmkanker in Erasmus MC een ernstige complicatie opgetreden na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Complicaties na de operatie bij dikkedarmkanker

8,50% Erasmus MC
14,04% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 8,50% van de patiënten met dikkedarmkanker in Erasmus MC een ernstige complicatie opgetreden na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties endeldarmkanker

39 Erasmus MC
In 2019 voerde het Erasmus MC 39 operaties uit bij kwaadaardige endeldarmkanker.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties dikkedarmkanker

18 Erasmus MC
In 2019 voerde het Erasmus MC 18 operaties uit bij kwaadaardige darmkanker.
Bron: Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland)

Samenwerking

In het Erasmus MC worden alleen darmkankerpatiënten geopereerd met vergevorderde tumoren, die ingroeien in andere organen of die uitzaaiingen hebben veroorzaakt. Bijna alle patiënten worden verwezen door specialisten uit andere ziekenhuizen. Het betreft complexe en langdurige operaties, die niet vergelijkbaar zijn met “gewone” darmkankeroperaties. Daarnaast worden in het Erasmus MC “recidieven” geopereerd. Recidief betekent dat darmkanker is teruggekomen. Ook dit zijn langdurige en complexe operaties, die niet in deze registratie worden meegenomen.

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen