Erasmus MC

Introductie door Erasmus MC

Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Het Erasmus MC telt 1.125 bedden. Met 14.000 medewerkers spannen we ons elke dag in om voor onze patiënten de kwaliteit van leven te verhogen. Dat is ons doel.

We baseren onze zorg op de wetenschap. Als universitair ziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we dat we ziekten steeds beter begrijpen. En behandelen. En voorkomen.

Het Erasmus MC werkt samen met de Erasmus Universiteit en met de Technische Universiteit Delft. Maar ook met ziekenhuizen in de regio. Met verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. En met ziekenhuizen in Europa.

We delen onze kennis en kunde. Want alleen samen kunnen we de beste zorg leveren voor onze patiënten. Dichtbij waar het kan. Verder weg als het moet.

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo werken ze samen met alle UMC’s in Nederland.

Ook zijn we lid van de European University Hospital Alliance (EUHA) en in 18 Europese netwerken voor zeldzame ziekte binnen het European Reference Networks.

Kwaliteitscijfers

Erasmus MC

Geboortezorg

Geboortezorg: keizersnede en ruggenprik

Een arts besluit om het kind te halen via een keizersnede als de gezondheid van de moeder en/of het kind tijdens de bevalling in gevaar komt. Meestal is er een medische reden voor een keizersnede, bijvoorbeeld als het kind met de billen naar beneden ligt (stuitligging). Soms krijgen ook vrouwen waarbij het kind niet in stuit ligt en die voor het eerst bevallen (van een eenling), waarbij de zwangerschap verder is dan 37 weken, een keizersnede. Het ziekenhuis houdt jaarlijks bij hoe vaak dit voorkomt. 

Het is helaas niet gelukt om landelijk cijfers te verzamelen over 2021. Kijk op de website van je ziekenhuis voor informatie over bevallen in het ziekenhuis.

Toelichting

Verloskunde en IC-Neonatologie in het Erasmus MC bieden vernieuwende zorg voor aanstaande moeders en alle ernstig zieke pasgeborenen uit de regio Zuid West Nederland. we hebben aandacht voor de groei en ontwikkeling van de patiënt zowel voor- als na de geboorte, waarbij we kunnen garanderen dat we de pasgeborenen volgen tot aan de schoolleeftijd. De behandeling vindt plaats op een veilige manier, die individueel op de patiënt gericht is, en stimulerend voor de ouders en de zorgverleners. Binnen het Erasmus MC neemt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Onderzoek vergroot de kennis en draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van zorg en leven.

De geboorte-uitkomsten in Rotterdam zjn slechter dan die in andere grote steden en in de rest van Nederland. In Rotterdam worden vaker baby's te vroeg geboren of met een te laag geboortegewicht. Ook de perinatale sterfte, het overlijden van baby's tussen de 22e week van de zwangerschap en de 1e week na de geboorte, is hier hoger. Rotterdam pakt met het programma "Klaar voor een kind" de hoge babysterfte aan.

www.erasmusmc.nl

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen