Erasmus MC

Al sinds 2003 maakt het Erasmus MC een vijfjarenstrategie. Koers’08 was de eerste, gevolgd door Koers’013, Koers18 en nu Koers23. In elke Koers maken we duidelijk welke ambities we hebben bij het verlenen van zorg aan patiënten, het geven van onderwijs en verzorgen van opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We beschrijven welke organisatievorm hierbij helpt en Erasmus MC’ers faciliteert hun werk te kunnen doen. Daarbij houden we rekening met interne ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Koers18 stond in het teken van waardegedreven zorg voor patiënten en een herkenbare profilering van het Erasmus MC als tertiair zorgcentrum en zichtbaar wetenschappelijk topinstituut. De keuze voor een focus op tertiaire zorg was alleen mogelijk door verbindingen te leggen met zorgaanbieders in de regio.

Met Koers23 bouwen we door op deze Koers18 ambities.

Koers23 heeft als motto Technologie & Toewijding. Deze twee woorden drukken de essentie uit van waar het Erasmus MC zich voor inzet. Toewijding komt tot uitdrukking in de manier waarop Erasmus MC’ers hun werk doen. Aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, bezieling voor het wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid bij onze studenten. En dit alles in een technologisch snel veranderende omgeving. Onze strategische ambities hebben raakvlakken met beide aspecten: mensen en technologie, zorg en innovaties, samenwerken en impact hebben.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Geboortezorg

Geboortezorg: keizersnede en ruggenprik

Een arts besluit om het kind te halen via een keizersnede als de gezondheid van de moeder en/of het kind tijdens de bevalling in gevaar komt. Meestal is er een medische reden voor een keizersnede, bijvoorbeeld als het kind met de billen naar beneden ligt (stuitligging). Soms krijgen ook vrouwen waarbij het kind niet in stuit ligt en die voor het eerst bevallen (van een eenling), waarbij de zwangerschap verder is dan 37 weken, een keizersnede. Het ziekenhuis houdt bij hoe vaak dit voorkomt. Ook wordt bijgehouden hoeveel vrouwen een ruggenprik krijgen in de nacht of in het weekend. Dit kan iets zeggen over de aanwezigheid van een arts die de ruggenprik kan geven.

Aantal keizersnedes

19,43% Erasmus MC
15,72% Landelijk gemiddelde
In 2018 is bij 19,43% van de bevallingen van een eerste kind in hoofdligging sprake van een keizersnede.
Bron: Transparantiekalender 2018

Ruggenprik tijdens nacht en weekend

42,19% Erasmus MC
34,60% Landelijk gemiddelde
In 2018 kreeg 42,19% van de vrouwen die 's nachts of in het weekend bevielen in Erasmus MC een ruggenprik. 
Bron: Transparantiekalender 2018

Samenwerking

Verloskunde en IC-Neonatologie in het Erasmus MC bieden vernieuwende zorg voor aanstaande moeders en alle ernstig zieke pasgeborenen uit de regio Zuid West Nederland. we hebben aandacht voor de groei en ontwikkeling van de patiënt zowel voor- als na de geboorte, waarbij we kunnen garanderen dat we de pasgeborenen volgen tot aan de schoolleeftijd. De behandeling vindt plaats op een veilige manier, die individueel op de patiënt gericht is, en stimulerend voor de ouders en de zorgverleners. Binnen het Erasmus MC neemt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Onderzoek vergroot de kennis en draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van zorg en leven.

De geboorte-uitkomsten in Rotterdam zjn slechter dan die in andere grote steden en in de rest van Nederland. In Rotterdam worden vaker baby's te vroeg geboren of met een te laag geboortegewicht. Ook de perinatale sterfte, het overlijden van baby's tussen de 22e week van de zwangerschap en de 1e week na de geboorte, is hier hoger. Rotterdam pakt met het programma "Klaar voor een kind" de hoge babysterfte aan.

www.erasmusmc.nl

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen