Erasmus MC

Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Het Erasmus MC telt 1.125 bedden. Met 14.000 medewerkers spannen we ons elke dag in om voor onze patiënten de kwaliteit van leven te verhogen. Dat is ons doel.

We baseren onze zorg op de wetenschap. Als universitair ziekenhuis doen we wetenschappelijk onderzoek. Zo zorgen we dat we ziekten steeds beter begrijpen. En behandelen. En voorkomen.

Het Erasmus MC werkt samen met de Erasmus Universiteit en met de Technische Universiteit Delft. Maar ook met ziekenhuizen in de regio. Met verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen. En met ziekenhuizen in Europa.

We delen onze kennis en kunde. Want alleen samen kunnen we de beste zorg leveren voor onze patiënten. Dichtbij waar het kan. Verder weg als het moet.

Het Erasmus MC is lid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo werken ze samen met alle UMC’s in Nederland.

Ook zijn we lid van de European University Hospital Alliance (EUHA) en in 18 Europese netwerken voor zeldzame ziekte binnen het European Reference Networks.


Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Slokdarmkanker

Operatie bij slokdarmkanker

Vaak is een operatie onderdeel van de behandeling. Het is belangrijk dat er na een operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij. Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een slokdarmkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg.

Schone snijvlakken na de operatie

98,40% Erasmus MC
95,24% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 98,40% van de patiënten in Erasmus MC voldoende kankerweefsel weggehaald bij de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Complicaties na de operatie

38,00% Erasmus MC
27,59% Landelijk gemiddelde
In 2019 heeft 38,00% van de patiënten in Erasmus MC ernstige complicaties gekregen na een operatie bij slokdarmkanker.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties

69 Erasmus MC
20 Norm
In 2019 voerde het Erasmus MC 69 operaties uit bij slokdarmkanker. Het ziekenhuis heeft de operaties vaak genoeg gedaan.
Bron: Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland)

Overleden patiënten

4,40% Erasmus MC
2,35% Landelijk gemiddelde
In 2019 is in Erasmus MC 4,40% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen