Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Medische indicatie: Medicatie
Gemeten kwaliteit: Medicatie bij ouderen en kinderen

Voor een goede behandeling moeten artsen en verpleegkundigen weten welke medicijnen je gebruikt en hoeveel. Ziekenhuizen gebruiken hiervoor een landelijke checklist. Goede medicijncontrole door zowel het ziekenhuis als de patiënt zelf, voorkomt onnodige schade bij de patiënt. Bij een ziekenhuisopname heeft het ziekenhuis een medicatieoverzicht nodig van je apotheek. Ook word er naar je medicijngebruik gevraagd. Als je weer naar huis kan, is het belangrijk dat het ziekenhuis het nieuwe medicatieoverzicht doorgeeft aan je huisarts en de apotheek. Je krijgt dan ook informatie over het gebruik van medicijnen voor thuis.

Medicijncontrole

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ook als je na het ziekenhuis naar een andere zorginstelling gaat, bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of een verpleeghuis, is het belangrijk dat wordt gecontroleerd welke medicijnen je gebruikt.

Speciale aandacht voor ouderen en kinderen

Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Speciale computerprogramma’s, goede samenwerkingsafspraken en het inzetten van gespecialiseerde medewerkers verbeteren veilig medicijngebruik.

Artikelen

DNA-profiel steeds belangrijker bij voorschrijven juiste chemotherapie

Genetisch onderzoek is steeds vaker inzet bij kankerbehandelingen. Of een voorgeschreven chemotherapie effectief is in te zetten, is te bepalen door middel van een DNA-test. Ook de dosering van een chemotherapie op de patiënt is af te stemmen. Of een voorgeschreven therapie bij een patiënt werkt, hangt af van de stofwisseling. Elke patiënt heeft een andere stofwisseling en reageert dus anders op een medicijn. Sommige patiënten ervaren veel bijwerkingen. Bij anderen gebeurt er helemaal niets en blijkt het medicijn dus niet effectief te zijn.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen