Bravis ziekenhuis

Bergen op Zoom, Roosendaal, Oudenbosch, Steenbergen, Etten-Leur

Bekijk locaties en contactinformatie

Het Bravis ziekenhuis levert een breed palet van medisch specialistisch zorg aan de ongeveer 270.000 inwoners van het gebied westelijk West-Brabant en oostelijk deel van Zeeland. We bieden de zorg aan vanuit onze hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal en vanuit de poliklinieken in Oudenbosch, Etten-Leur en Steenbergen.

Profielen
De hoofdlocaties hebben de afgelopen jaren een eigen profiel ontwikkeld. Omwille van optimale kwaliteit zijn de acute en complexe snijdende zorg geconcentreerd op locatie Bergen op Zoom. Op locatie Roosendaal ligt het accent op de beschouwende, planbare en oncologische zorg.

Voor een aantal bijzondere behandelingen werken we samen met universitaire en topklinische ziekenhuizen.

Samen word je beter
In het Bravis ziekenhuis werken ruim 270 medisch specialisten, 3000 medewerkers en 250 vrijwilligers. We maken ons sterk voor betrouwbare zorg, voor kwaliteit en persoonlijke aandacht in een veilige omgeving. In nauwe samenwerking met elkaar, met onze (zorg)partners buiten het ziekenhuis en met de patiënt. Daarmee geven we inhoud waar wij als Bravis voor staan: ‘Samen word je beter’.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Bravis ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

94,7% Bravis ziekenhuis
90,0% Landelijk gemiddelde
Het Bravis ziekenhuis controleert in 2017 bij 94,7% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

71,1% Bravis ziekenhuis
77,3% Landelijk gemiddelde
Het Bravis ziekenhuis controleert in 2017 bij 71,1% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het beleid van het ziekenhuis is om bij alle patiënten die langer dan 24 uur zijn opgenomen een opname- en ontslaggesprek te voeren. In sommige gevallen vindt dit niet plaats door logistieke omstandigheden. Het komt ook voor dat de patiënt zelf niet heeft gewacht op het ontslaggesprek. Er is voor een deel nog ruimte voor verbetering, met name in het weekend. Hieraan wordt momenteel gewerkt.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

81,9% Bravis ziekenhuis
85,0% Landelijk gemiddelde
Het Bravis ziekenhuis controleert in 2017 bij 81,9% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het beleid van het ziekenhuis is om bij alle patiënten die langer dan 24 uur zijn opgenomen een opname- en ontslaggesprek te voeren. In sommige gevallen vindt dit niet plaats. Hier is nog ruimte voor verbetering, waar we op dit moment mee bezig zijn.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

48,6% Bravis ziekenhuis
77,8% Landelijk gemiddelde
Het Bravis ziekenhuis controleert in 2017 bij 48,6% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het beleid van het ziekenhuis is om bij alle patiënten die langer dan 24 uur zijn opgenomen een opname- en ontslaggesprek te voeren. In sommige gevallen vindt dit niet plaats. Hier is duidelijk nog ruimte voor verbetering waar we momenteel mee bezig zijn.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Bergen op Zoom Hoofdlocatie
  Boerhaaveplein 1
  4624 VT Bergen op Zoom
 • Roosendaal Hoofdlocatie
  Boerhaavelaan 25
  4708 AE Roosendaal
 • Oudenbosch
  West-Vaardeke 11 A
  4731 MA Oudenbosch
 • Steenbergen
  De Wei 26
  4651 EZ Steenbergen
 • Etten-Leur
  Schoonhout 215
  4872 MC Etten-Leur
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen