Tjongerschans

Heerenveen, Joure, Lemmer, Steenwijk

Bekijk locaties en contactinformatie

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Samen met 1.400 collega’s zijn we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. We zetten in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces. Wij geloven dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Iedere dag opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de regio. Want uiteindelijk raakt goede zorg ons allemaal.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Tjongerschans

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

98,92% Tjongerschans
93,88% Landelijk gemiddelde
Tjongerschans controleert in 2020 bij 98,92% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Ouderenzorg is één van de speerpunten van Tjongerschans. Binnen ons ziekenhuis is er daarom veel aandacht voor ouderen. Het Apotheek Service Punt brengt het medicatiegebruik bij zowel opname als ontslag in kaart. Dat doen zij in goede samenwerking met de specialist, verpleegkundige en mantelzorger. Tijdens de opname verzorgt de ziekenhuisapotheker in samenwerking met de geriater een beoordeling over de medicatie die de patiënt gebruikt.  

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

95,82% Tjongerschans
82,64% Landelijk gemiddelde
Tjongerschans controleert in 2020 bij 95,82% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Ouderenzorg is één van de speerpunten van Tjongerschans. Binnen ons ziekenhuis is er daarom veel aandacht voor ouderen. Het Apotheek Service Punt brengt het medicatiegebruik bij zowel opname als ontslag in kaart. Dat doen zij in goede samenwerking met de specialist, verpleegkundige en mantelzorger. Tijdens de opname verzorgt de ziekenhuisapotheker in samenwerking met de geriater een beoordeling over de medicatie die de patiënt gebruikt.  

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

89,55% Tjongerschans
90,11% Landelijk gemiddelde
Tjongerschans controleert in 2020 bij 89,55% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Als een kind wordt opgenomen in ons ziekenhuis, vragen de kinderarts en verpleegkundige altijd naar het medicijngebruik bij het kind. Het is erg belangrijk om het medicijngebruik goed inzichtelijk te hebben, omdat een patiënt allergisch kan zijn voor een bepaald geneesmiddel of omdat een patiënt moet stoppen met bepaalde medicatie voor een operatie. Als de patiënt wordt ontslagen, wordt het geneesmiddelengebruik besproken met de patiënt en de ouders.


Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

90,84% Tjongerschans
82,83% Landelijk gemiddelde
Tjongerschans controleert in 2020 bij 90,84% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Als een kind wordt opgenomen in ons ziekenhuis vragen de kinderarts en verpleegkundige altijd naar het medicijngebruik bij het kind. Het is erg belangrijk om het medicijngebruik goed inzichtelijk te hebben, omdat een patiënt allergisch kan zijn voor een bepaald geneesmiddel of omdat een patiënt moet stoppen met bepaalde medicatie voor een operatie. Als de patiënt wordt ontslagen, wordt het geneesmiddelengebruik besproken met de patiënt en de ouders.


Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Tjongerschans ziekenhuis Hoofdlocatie
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Tjongerschans (poli)kliniek Sportstad
  Abe Lenstraboulevard 23 B
  8448 JA Heerenveen
 • De Werf
  Sluisdijk 30
  8501 BZ Joure
 • Tjongerschans polikliniek Lemmer
  Van Rijgersmapark 1
  8531 JA Lemmer
 • Tjongerschans polikliniek Steenwijk
  Mr. Zigher ter Steghestraat 9
  8331 KG Steenwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen