Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Leiden, Katwijk, Sassenheim

Bekijk locaties en contactinformatie

Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega's bieden we zorg met persoonlijke aandacht.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan úw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Alrijne Ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

89,9% Alrijne Ziekenhuis
93,8% Landelijk gemiddelde
Alrijne Ziekenhuis controleert in 2019 bij 89,9% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis wordt bij alle geplande operaties het geneesmiddelengebruik besproken met een apothekersassistent tijdens het zogenaamde medicatie-opname gesprek. Bij patiënten die met spoed worden opgenomen gebeurt dit op de afdeling zelf door een apothekersassistent of arts. Op deze wijze wordt een goed overzicht gekregen van het actuele geneesmiddelengebruik, deze informatie wordt in het ziekenhuis gebruikt bij de behandeling van de patiënt.

Een actueel medicatieoverzicht is van groot belang voor de patiënt en de behandelend arts in het ziekenhuis. Soms moet medicatie gestopt worden voorafgaand aan een operatie en soms kan een wisselwerking optreden tussen de thuismedicatie en de medicatie die in het ziekenhuis gestart wordt. Ook is het van belang te weten of een patiënt allergisch is voor een geneesmiddel.

De apothekersassistenten stellen samen met de patiënt een overzicht op van de medicijnen die hij/zij gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een checklist die gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Deze checklist is onderdeel van het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis en voor iedere behandelaar toegankelijk.

De apothekersassistenten doorlopen ieder jaar een scholingsprogramma om hun kennis over medicijnen actueel te houden.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

45,0% Alrijne Ziekenhuis
81,9% Landelijk gemiddelde
Alrijne Ziekenhuis controleert in 2019 bij 45,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Bij ontslag bespreekt een apothekersassistent of de verpleegkundige met de patiënt de medicatie die gebruikt moet blijven worden. De patiënt krijgt ontslagrecepten en een medicatie overzicht mee uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem van de apotheek. In alle gevallen wordt het actuele medicatieoverzicht beschikbaar gesteld aan de zorgverleners van de patiënt, dit is vastgelegd in werkprotocollen.

De ontslag gesprekken die door een verpleegkundige worden uitgevoerd worden helaas nog niet geregistreerd in het electronische patiëntendossier Hierdoor bevatten de gerapporteerde aantallen uit het electronische patiëntendossier alleen de gesprekken van de apothekersassistent, waardoor het percentage foutief laag lijkt. De indicator (die de aantallen uit het ziekenhuissysteem haalt) laat een waarde zien die niet in overeenstemming is met het aantal gevoerde gesprekken en daarom tonen wij deze niet. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

76,0% Alrijne Ziekenhuis
89,2% Landelijk gemiddelde
Alrijne Ziekenhuis controleert in 2019 bij 76,0% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis wordt bij alle pre-operatieve electieve patiënten (geplande operaties) het geneesmiddelengebruik besproken met een apotheekassistent tijdens het zogenaamde medicatie-opname gesprek. Op deze wijze wordt een goed overzicht gekregen van het actuele geneesmiddelengebruik, deze informatie wordt in het ziekenhuis gebruikt bij de behandeling van de patiënt.

Een actueel medicatieoverzicht is van groot belang voor de patiënt en de behandelend arts in het ziekenhuis. Soms moet medicatie gestopt worden voorafgaand aan een operatie en soms kan een wisselwerking optreden tussen de thuismedicatie en de medicatie die in het ziekenhuis gestart wordt. Ook is het van belang te weten of een patiënt allergisch is voor een geneesmiddel.

De apothekersassistenten doorlopen ieder jaar een scholingsprogramma om hun kennis over medicijnen actueel te houden. De apothekersassistenten stellen samen met de patiënt een actueel medicatieoverzicht op. Dit gebeurt aan de hand van een checklist die gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Deze checklist is onderdeel van het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis en voor iedere behandelaar toegankelijk

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

Toelichting van het ziekenhuis:

Bij alle ontslagen bespreekt een kinderarts(-assistent) met de patiënt de medicatie die gebruikt moet blijven worden. De patiënt krijgt ontslagrecepten en een medicatie overzicht mee uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem van de apotheek. In alle gevallen wordt het actuele medicatieoverzicht beschikbaar gesteld aan de zorgverleners van de patiënt. Deze werkwijze is vastgelegd in werkprotocollen en vindt standaard plaats.

Doordat de medicatieoverzichten nog 'los' van het elektronische patiëntendossier opgeslagen worden was het alleen mogelijk de aantallen te geven waarbij de apothekersassistent een aantekening heeft gemaakt in het ziekenhuissysteem waardoor de percentages over 2018 laag lijken. Alle gesprekken die gevoerd zijn door de verpleegkundige waren niet geregistreerd. Hierdoor laat de indicator (die de aantallen uit het ziekenhuissysteem haalt) een waarde zien die niet in overeenstemming is met het aantal gevoerde gesprekken en daarom tonen wij deze niet.

Contactinformatie

Locaties

 • Leiderdorp Hoofdlocatie
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • Alphen aan de Rijn
  meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan de Rijn
 • Leiden
  Houtlaan 55
  2334 CK Leiden
 • Katwijk
  Randweg 47
  2225 PJ Katwijk
 • Sassenheim
  Jan van Brabantweg 33
  2171 HE Sassenheim
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen