VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

VieCuri Medisch Centrum

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

94,3% VieCuri Medisch Centrum
93,8% Landelijk gemiddelde
VieCuri Medisch Centrum controleert in 2019 bij 94,3% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:
De medicijncontrole bij ouderen bij opname wordt in VieCuri uitgevoerd door apothekersassistenten. Deze controle vindt plaats bij alle geplande opnamen en bij spoedopnames indien deze langer als 24 uur duren.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

77,6% VieCuri Medisch Centrum
81,9% Landelijk gemiddelde
VieCuri Medisch Centrum controleert in 2019 bij 77,6% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

De medicijncontrole bij ouderen wordt ontslag uit het ziekenhuis  uitgevoerd door apothekersassistenten. Hiertoe wordt door de arts een order in het EPD gezet. De apothekersassistente komt vervolgens naar de afdeling en bespreekt samen met de patiënt (en familie) de wijzigingen in de medicatie en zorgt voor een actueel medicatieoverzicht.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

86,6% VieCuri Medisch Centrum
89,2% Landelijk gemiddelde
VieCuri Medisch Centrum controleert in 2019 bij 86,6% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:
De medicijncontrole bij opname van kinderen wordt uitgevoerd door apothekersassistenten.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

85,2% VieCuri Medisch Centrum
81,5% Landelijk gemiddelde
VieCuri Medisch Centrum controleert in 2019 bij 85,2% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

De meeste in het ziekenhuis opgenomen kinderen zijn relatief gezond en gebruiken geen medicatie, of alleen tijdens de opname. VieCuri Medisch Centrum maakt daarom onderscheid tussen kinderen met en zonder chronisch medicatiegebruik in de thuissituatie. Kinderen die medicatie gebruiken die tijdens de opname wordt gewijzigd, zijn een kwetsbare groep die meer aandacht nodig heeft. Voor deze groep worden de medicijncontroles uitgevoerd door een apothekersassistente. Voor de overige kinderen wordt de medicijncontrole bij ontslag uitgevoerd door een verpleegkundige.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen