Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek. mens tot mens.

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis van en voor de regio. Het Elkerliek levert moderne, kwalitatief hoogwaardige basiszorg. De oerwaarden van het Elkerliek zijn zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid. Ze liggen diep in de wortels van het ziekenhuis besloten. Met 'de mens' als kompas is de koers van het Elkerliek ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het Elkerliek werkt op meerdere locaties en er is een nauwe samenwerking met allerlei zorgpartners, zoals huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor de zorg dichter naar de patiënt - de mens - toekomt. Ook stimuleert het Elkerliek samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt geen 'koude overdracht' ervaart. En maken de medewerkers en specialisten bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken: een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kan zijn. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

89,7% Elkerliek ziekenhuis
90,0% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2017 bij 89,7% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

100,0% Elkerliek ziekenhuis
77,3% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Conform ziekenhuisbreed protocol vindt medicatieverificatie bij ontslag plaats door behandelend specialist.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

100,0% Elkerliek ziekenhuis
85,0% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

100,0% Elkerliek ziekenhuis
77,8% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Conform ziekenhuisbreed protocol vindt medicatieverificatie bij ontslag plaats door behandelend specialist.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen