Elkerliek ziekenhuis

In het Elkerliek streven we ernaar om onze goede zorg elke dag nóg beter te maken. Zo dragen we bij aan een toekomst waarin waardevolle zorg betaalbaar, dichtbij en beschikbaar is in onze regio. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze regionale zorgpartners. Het Elkerliek is een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Of je nu patiënt, medewerker of bezoeker bent. Je bent een uniek mens met een eigen verhaal. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren we een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. We maken bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken; een arm om een schouder of samen even lachen. Een kopje koffie tijdens het wachten, of een luisterend oor. Je voelt je letterlijk en figuurlijk beter in het Elkerliek.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

84,4% Elkerliek ziekenhuis
93,8% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2019 bij 84,4% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

89,7% Elkerliek ziekenhuis
81,9% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2019 bij 89,7% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

78,2% Elkerliek ziekenhuis
89,2% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2019 bij 78,2% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

In 2019 is het percentage tot stand gekomen d.m.v. een steekproef. Hiervoor  is in alle dossiers van kinderen die opgenomen zijn geweest in september 2019 nagegaan of medicatieverificatie bij opname heeft plaatsgevonden. Dit percentage is geëxtrapoleerd naar een jaar. De patiënten uit de steekproef waar bij opname geen verificatie heeft plaatsgevonden, zijn nader geanalyseerd. Hieruit komt enerzijds naar voren dat de verificatie niet eenduidig wordt vastgelegd (11%). Anderzijds dat een groot deel van de kinderen (89%) bij opname geen medicatie gebruikt en deze verificatie niet aantoonbaar is vastgelegd. De volgende verbeteracties zijn vormgegeven. Vanaf maart 2020 wordt medicatieverificatie bij alle kinderen (die via de SEH of gepland worden opgenomen) door de apothekersassistente uitgevoerd. Dagelijks worden de gemiste medicatieverificaties in kaart gebracht middels een selectie in HiX (Elektronisch Patiënten Dossier). De verificatie vindt dan binnen 24 uur alsnog door de apothekersassistente plaats. De verificatie wordt door middel van een uniforme vragenlijst vastgelegd. Op deze manier blijft inzichtelijk en aantoonbaar wat is nagevraagd, ook bij de kinderen die bij opname geen medicatie gebruikten.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

84,5% Elkerliek ziekenhuis
81,5% Landelijk gemiddelde
Elkerliek ziekenhuis controleert in 2019 bij 84,5% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen