HagaZiekenhuis

Introductie door HagaZiekenhuis

Zorgzaamheid, innovatie en samenwerking
Het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren.

Sinds 2013 vormen we samen met Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer de Reinier Haga Groep. Ook hierin zoeken wij voortdurend de samenwerking op.

Kwaliteitscijfers

HagaZiekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

93,30% HagaZiekenhuis
93,88% Landelijk gemiddelde
HagaZiekenhuis controleert in 2020 bij 93,30% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

88,34% HagaZiekenhuis
82,64% Landelijk gemiddelde
HagaZiekenhuis controleert in 2020 bij 88,34% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

De gegevens uit het datawarehouse voor deze indicator bleken onvolledig te zijn. Om die reden leveren we alleen de gegevens aan vanuit een steekproef febr, mei, sept, nov bij patiënten die zijn overgedragen naar de VVT. Van deze groep is een adequate registratie beschikbaar.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

100,00% HagaZiekenhuis
90,11% Landelijk gemiddelde
HagaZiekenhuis controleert in 2020 bij 100,00% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

91,14% HagaZiekenhuis
82,83% Landelijk gemiddelde
HagaZiekenhuis controleert in 2020 bij 91,14% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Den Haag
    Els Borst-Eilersplein 275
    2545CH Den Haag
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen