HagaZiekenhuis

Introductie door HagaZiekenhuis

Zorgzaamheid, innovatie en samenwerking
Het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren.

Sinds 2013 vormen we samen met Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer de Reinier Haga Groep. Ook hierin zoeken wij voortdurend de samenwerking op.

Kwaliteitscijfers

HagaZiekenhuis

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

13,10% HagaZiekenhuis
12,71% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 13,10% van de geopereerde patiënten in HagaZiekenhuis sprake van ernstige problemen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Deze indicator wordt berekend over 2 jaar. Hierbij is er bij 5 patiënten in 2019 en bij 7 patiënten in 2020 een gecompliceerd beloop is opgetreden in de zin van mortaliteit binnen 30 dagen na de operatie (1 patiënt in 2020) een her-ingreep ( drie in 2019 en zes in 2020) of een totale opnameduur langer dan 14 dagen door opgetreden complicaties (drie in 2019 en twee in 2020).

Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

1,70% HagaZiekenhuis
1,92% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in HagaZiekenhuis 1,70% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Deze indicator wordt berekend over 2 jaar.  In 2020 is één patiënt overleden. 

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

49 HagaZiekenhuis
20 Norm
In 2020 voerde HagaZiekenhuis 49 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Den Haag
    Els Borst-Eilersplein 275
    2545CH Den Haag
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen