Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is een regionaal streekziekenhuis in de Zaanstreek. Er staan ruim 1400 medewerkers, 100 medisch specialisten en 200 vrijwilligers voor onze patiënten klaar.

De essentie van ons ziekenhuis zit natuurlijk in onze patiënten en onze medewerkers. " Wat we doen , doen we goed, veilig, voor iedereen en altijd" is het uitgangspunt voor onze zorgverlening. Alle basisspecialismen zijn aanwezig in het ziekenhuis. Voor gespecialiseerde zorg werken wij samen met andere ziekenhuizen.

Eind 2016 verhuist het Zaans Medisch Centrum naar een nieuw gebouw. Dit nieuwe ziekenhuis is het eerste Lean ziekenhuis in Nederland. dit betekent dat het ziekenhuis zo ingericht is, dat patienten met zo min mogelijk obstakels die zorg krijgen die het beste voor hen is. bovendien is het ziekenhuis zo ingericht dat bijvoorbeeld loopafstanden zo veel mogelijk beperkt worden en afdelingen logisch geordend zijn.

Wij werken elke dag opnieuw aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Die zorg moet uiteraard veilig zijn. Na een operatie mag een patiënt bijvoorbeeld geen infecties oplopen. Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat ze bij het ZMC in volstrekt veilige handen zijn. Om het vertrouwen van patiënten waar te maken zet het ZMC hier hoog op in. Medewerkers doen er alles aan om de zorg continue te verbeteren. Begin 2016 ontving het ZMC als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland een kwaliteitsaccreditatie op basis van internationale kwaliteitsnormen Qmentum.

Door goed naar patiënten en hun wensen te luisteren, weten medewerkers wat er voor patiënten werkelijk toe doet. De goede ervaringen van de patiënten – dat is waar het ZMC voor gaat. Service en gastvrijheid staan dan ook hoog in het vaandel.

Kwaliteit / behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

100,0% Zaans Medisch Centrum
90,0% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het ZMC wordt bij iedere patiënt die opgenomen wordt een (thuis)medicatie controle uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleide apothekersassistentes. Bij spoedopnames vindt dit plaats uiterlijk binnen 24 uur na opname. Door de inzet van deze speciaal opgeleide medewerkers worden fouten rond medicatie voorkomen. ook tijdens de opname wordt nieuwe voorgeschreven medicatie door artsen gecontroleeerd op juistheid en daarmee op veilig gebruik van medicatie. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

100,0% Zaans Medisch Centrum
77,3% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Evenals bij opname wordt het medicatieoverzicht bij ontslag gecontroleerd door een apothekersassistent binnen de verpleegafdeling. Patiënten krijgen bij ontslag een medicijnpaspoort met daarin de actuele te gebruiken medicijnen en uitleg over voorgeschreven medicijnen.

Op het ziekenhuisterrein is een apotheek 24 uur per dag geopend. Patiënten kunnen zelf beslissen of zij gebruik maken van deze apotheek. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

100,0% Zaans Medisch Centrum
85,0% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:
De check op medicijnen bij opname van kinderen wordt uitgevoerd door de kinderarts. Deze vindt standaard plaats bij alle op te nemen kinderen. Via de apotheek wordt een medicatieoverzicht opgevraagd in de thuissituatie (Apotheek Service Punt). De medicijncontrole voorkomt het voorschrijven van verkeerde medicijnen. 
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

100,0% Zaans Medisch Centrum
77,8% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Evenals bij opname wordt het medicatieoverzicht bij ontslag gecontroleerd door de kinderarts binnen de verpleegafdeling. Patiënten krijgen bij ontslag een medicijnpaspoort met daarin de actuele medicijnen en uitleg over voorgeschreven medicijnen. Op het ziekenhuisterrein is een apotheek 24 uur per dag geopend. Patiënten kunnen zelf beslissen of zij gebruik maken van deze apotheek.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen