Zaans Medisch Centrum

Kwaliteit / Behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

100,0% Zaans Medisch Centrum
90,0% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Zaans Medisch Centrum wordt bij iedere patiënt die opgenomen wordt een (thuis)medicatie controle uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door daarvoor opgeleide apothekersassistentes. Bij spoedopnames vindt dit plaats binnen 24 uur na opname. Door de inzet van deze speciaal opgeleide medewerkers worden fouten rond medicatie voorkomen. Ook tijdens de opname wordt nieuwe voorgeschreven medicatie door artsen gecontroleeerd op juistheid en daarmee op veilig gebruik van medicatie. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

100,0% Zaans Medisch Centrum
77,3% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Evenals bij opname wordt het medicatieoverzicht bij ontslag gecontroleerd door een apothekersassistent. Patiënten krijgen bij ontslag een medicijnpaspoort mee met daarin de actuele te gebruiken medicijnen en uitleg over voorgeschreven medicijnen.

Op het ziekenhuisterrein is een apotheek 24 uur per dag geopend. Patiënten kunnen zelf beslissen of zij gebruik maken van deze apotheek. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

100,0% Zaans Medisch Centrum
85,0% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:
De controle op medicijnen van alle kinderen die worden opgenomen, wordt standaard uitgevoerd door de kinderarts. Via de apotheek wordt een medicatieoverzicht opgevraagd in de thuissituatie (Apotheek Service Punt). Deze medicijncontrole voorkomt het voorschrijven van verkeerde medicijnen. 
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

100,0% Zaans Medisch Centrum
77,8% Landelijk gemiddelde
Het Zaans Medisch Centrum controleert in 2017 bij 100,0% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Evenals bij opname wordt het medicatieoverzicht bij ontslag gecontroleerd door de kinderarts. Patiënten krijgen bij ontslag een medicijnpaspoort mee met daarin de actuele medicijnen en uitleg over voorgeschreven medicijnen.

Op het ziekenhuisterrein is een apotheek 24 uur per dag geopend. Patiënten kunnen zelf beslissen of zij gebruik maken van deze apotheek.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen