LangeLand Ziekenhuis

Introductie door LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis is hét basisziekenhuis voor de regio Zoetermeer, met hoogwaardige, vriendelijke en laagdrempelige zorg in uw vertrouwde omgeving.

Het getoonde rapportcijfer is gebaseerd op een apart imago-onderzoek in 2020 onder zowel patiënten als bezoekers. Uit recent onderzoek (voorjaar 2018) onder alleen patiënten, kreeg onze zorg- en dienstverlening het rapportcijfer 8,1.

Aan de cijfers op deze pagina zult u zien dat we in alle opzichten trots mogen zijn op onze kwaliteit van zorg. Het LangeLand heeft op 30 juni 2014 als eerste ziekenhuis in Nederland het nieuwe NEN-EN 15224:2012 certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem ontvangen. Daarmee wordt voor wat betreft de ziekenhuisbrede facilitaire en verpleegkundige diensten voor uitvoering van ziekenhuiszorg, voldaan aan de eisen van deze Europese norm. Daarnaast werd het reeds eerder behaalde VMS (Veiligheid Management Systeem) certificaat opnieuw bevestigd. Hiermee bewijst het ziekenhuis een adequate en veilige organisatie te zijn.

We werken er van dag tot dag hard aan om onze zorg nog verder te verbeteren. Uw ervaringen zijn daarbij leidend. Mocht u ons hierover willen informeren, dan is uw reactie van harte welkom via www.langeland.nl, klik dan op "laat uw ervaring of tip achter".

Kwaliteitscijfers

LangeLand Ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

86,75% LangeLand Ziekenhuis
93,88% Landelijk gemiddelde
LangeLand Ziekenhuis controleert in 2020 bij 86,75% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Transparantiekalender 2020

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

71,18% LangeLand Ziekenhuis
82,64% Landelijk gemiddelde
LangeLand Ziekenhuis controleert in 2020 bij 71,18% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Transparantiekalender 2020

Medicijncontrole bij kinderen

71,03% LangeLand Ziekenhuis
90,11% Landelijk gemiddelde
LangeLand Ziekenhuis controleert in 2020 bij 71,03% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Transparantiekalender 2020

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

63,16% LangeLand Ziekenhuis
82,83% Landelijk gemiddelde
LangeLand Ziekenhuis controleert in 2020 bij 63,16% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Transparantiekalender 2020

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • LangeLand Hoofdlocatie
    Toneellaan 1
    2725 NA Zoetermeer
  • Huidkliniek/Plastische chirurgie
    Europaweg 151
    2711 ER Zoetermeer
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen