Rode Kruis Ziekenhuis

Kwaliteit / Behandelresultaten

Rode Kruis Ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

94,24% Rode Kruis Ziekenhuis
93,88% Landelijk gemiddelde
Rode Kruis Ziekenhuis controleert in 2020 bij 94,24% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

De medicijncontroles bij opname voor alle patiënten die acuut of gepland worden opgenomen, worden structureel uitgevoerd door apothekersassistentes, door middel van een persoonlijk of telefonisch gesprek: het farmaceutische anamnesegesprek. Het actuele medicijngebruik en eventuele bijzonderheden zoals allergieën worden direct na of tijdens het gesprek opgenomen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

94,00% Rode Kruis Ziekenhuis
82,64% Landelijk gemiddelde
Rode Kruis Ziekenhuis controleert in 2020 bij 94,00% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Bij ontslag spreken onze artsen, conform protocol, altijd de ontslagmedicatie door met de patiënt en geven zij een medicatie-overzicht bij ontslag mee.


Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

95,13% Rode Kruis Ziekenhuis
90,11% Landelijk gemiddelde
Rode Kruis Ziekenhuis controleert in 2020 bij 95,13% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

99,00% Rode Kruis Ziekenhuis
82,83% Landelijk gemiddelde
Rode Kruis Ziekenhuis controleert in 2020 bij 99,00% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Rode Kruis Ziekenhuis
    Vondellaan 13
    1942 LE Beverwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen