Rode Kruis Ziekenhuis

Kwaliteit / Behandelresultaten

Rode Kruis Ziekenhuis

Darmkanker

Operatie bij darmkanker

Vaak is een operatie de eerste stap bij de behandeling van darmkanker. Het is belangrijk dat er na de operatie geen kankerweefsel achterblijft. Soms is het niet mogelijk om het kankerweefsel helemaal weg te halen. De operatie kan er dan wel voor zorgen dat je minder klachten hebt.

Net als bij andere operaties, kun je na een darmkankeroperatie last krijgen van een complicatie. Complicaties zijn bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie.

Een operatie bij darmkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft.

Niet-schone snijvlakken na de operatie

8,80% Rode Kruis Ziekenhuis
5,13% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 8,80% van de patiënten met endeldarmkanker in Rode Kruis Ziekenhuis onvoldoende kankerweefsel verwijderd.
Toelichting van het ziekenhuis:
Bij 3 van de 34 geopereerde patiënten was dit het geval. Het betreft 2 patiënten die in 2019 geopereerd werden en 1 geopereerde patiënt uit 2020.
Bron: Transparantiekalender 2020

Complicaties na de operatie bij endeldarmkanker

22,40% Rode Kruis Ziekenhuis
20,31% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 22,40% van de patiënten met endeldarmkanker in Rode Kruis Ziekenhuis een ernstige complicatie opgetreden na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:
Het behandelteam onderzoekt en bespreekt standaard de mogelijke oorzaken van opgetreden complicaties en neemt wanneer mogelijk verbetermaatregelen. In 2020 betrof het 4 patiënten; hierbij werden geen eensluidende oorzaken gevonden.  
Bron: Transparantiekalender 2020

Complicaties na de operatie bij dikkedarmkanker

7,30% Rode Kruis Ziekenhuis
12,10% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 7,30% van de patiënten met dikkedarmkanker in Rode Kruis Ziekenhuis een ernstige complicatie opgetreden na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het behandelteam onderzoekt en bespreekt standaard de mogelijke oorzaken van opgetreden complicaties en neemt wanneer mogelijk verbetermaatregelen. Ook in deze groep ging het om 4 patiënten en ook hierbij werden er geen eensluidende oorzaken gevonden.

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties endeldarmkanker

20 Rode Kruis Ziekenhuis
In 2020 voerde het Rode Kruis Ziekenhuis 20 operaties uit bij kwaadaardige endeldarmkanker.
Toelichting van het ziekenhuis:

Daarnaast is er ook een aantal patiënten zonder de standaardoperatie behandeld. Het gezwel bleek bij nader onderzoek klein genoeg om via een nieuwe, minder zware ingreep te kunnen worden verwijderd door de chirurg of MaagDarmLever arts.  

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties dikkedarmkanker

59 Rode Kruis Ziekenhuis
In 2020 voerde het Rode Kruis Ziekenhuis 59 operaties uit bij kwaadaardige darmkanker.
Toelichting van het ziekenhuis:

Ook bij de groep patienten met dikke darmkanker kon een aantal keren de minder belastende ingreep worden aangeboden.  

Bron: Transparantiekalender 2020

Samenwerking

De uitslagen van alle onderzoeken worden in een team besproken, het zogenaamde  MultiDisciplinair Overleg (MDO). Bij dit wekelijkse overleg zijn medisch specialisten en andere zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij de behandeling van patienten met dikke darmkanker. Ook specialisten van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis nemen deel aan dit overleg. Op basis van dit overleg worden de behandelmogelijkheden en een behandeladvies vastgesteld. De opties en het advies worden vervolgens met de patiënt besproken. 


Contactinformatie

Locaties

  • Rode Kruis Ziekenhuis
    Vondellaan 13
    1942 LE Beverwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen