Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Medische indicatie: Geriatrische zorg
Gemeten kwaliteit: Verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier).
Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties.

Ouderenzorg

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op delier en op ondervoeding.

Plotselinge ernstige verwardheid

Een ziekte of aandoening, maar ook een ziekenhuisopname vergroot bij oudere patiënten de kans op een plotselinge ernstige verwardheid. Hierdoor herstel je slechter. Elk ziekenhuis heeft een protocol waarin staat hoe ze omgaan met patiënten met plotselinge ernstige verwardheid.

Als een oudere patiënt binnenkomt op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, dan controleert het ziekenhuis met een landelijke checklist of er risico is op plotselinge ernstige verwardheid. Hierdoor kunnen patiënten met een delier sneller herkend en goed behandeld worden. De arts kijkt naar de oorzaken van de verwardheid en behandelt de symptomen.

Ondervoeding

Om ondervoeding bij ouderen aan te pakken checkt het ziekenhuis of daar sprake van is bij patiënten die voor het eerst op de ouderenpoli (geriatrische polikliniek) komen. Hierdoor kan nog voor een opname of ingreep actie ondernomen worden.

Artikelen

Zorg rondom heupartrose actief verbeterd

De afgelopen jaren hebben verschillende ziekenhuizen samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. In 2016 zijn 7 ziekenhuizen gestart met het actief verbeteren van deze zorg. Deze ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen