Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Leiden, Katwijk, Sassenheim

Bekijk locaties en contactinformatie

Alrijne Zorggroep heeft zich ten doel gesteld de beste zorg voor patiënten en cliënten in de regio te leveren, nu en in de toekomst.

Samen doen is de kern van ons werk. We werken samen met collega's, samen met zorgpartners en natuurlijk: samen met de patiënt. Samen met de patiënt kiezen we voor de beste behandeling. Samen met zorgpartners organiseren we alle zorg optimaal rondom de patiënt. En samen met collega's bieden we zorg met persoonlijke aandacht.

Wat ons Alrijne maakt, is de overtuiging dat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Samen met u beslissen we over uw behandeling. We passen onze behandelwijze aan, aan úw wensen en behoeften. Hiervoor werken wij nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg én met specialisten in academische ziekenhuizen.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Alrijne Ziekenhuis

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op delier en op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

89,5% Alrijne Ziekenhuis
88,2% Landelijk gemiddelde
In Alrijne Ziekenhuis zijn in 2019 bij 89,5% van de ouderen met een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

In de Alrijne ziekenhuizen wordt bij alle patiënten van 70 jaar en ouder vastgesteld of zij een risico hebben van een delier, ondervoeding, vallen of kans op fysiek functieverlies. Bij elk vastgesteld risico wordt samen met u en uw naasten bepaald welke mogelijkheden er zijn om het risico op het ontstaan van een delier, vallen, ondervoeding of functieverlies zo klein mogelijk te houden.

Bij elke patiënt van 70 jaar en ouder stellen verpleegkundigen, bij (dag)opname in het ziekenhuis in een gesprek vast wat uw risico op een delier is. Als u een verhoogde kans heeft op een delier, dan beoordelen verpleegkundigen tijdens de opname meerdere keren per dag uw geestelijke situatie. Zij gebruiken daarbij een lijst met observaties, de DOSS (Delier Observatie Screening Schaal). De veranderingen in uw geestelijke situatie kunnen zij zo snel herkennen en zij kunnen samen met de specialist hierop actie ondernemen.

Bij functieverlies kunt u denken aan meer hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld aankleden of uit bed komen als u uit het ziekenhuis komt. Hierbij worden de zaken die u thuis nodig hebt en op voorhand kunt regelen met u en uw naasten besproken. Bij meerdere of grotere aanpassingen kan de hulp van een zorgcoördinator van het ziekenhuis gevraagd worden.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

90,0% Alrijne Ziekenhuis
90,6% Landelijk gemiddelde
In Alrijne Ziekenhuis is in 2019 bij 90,0% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Toelichting van het ziekenhuis:

In de Alrijne ziekenhuizen wordt bij alle patiënten van 70 jaar en ouder vastgesteld of zij een risico hebben van een delier, ondervoeding, vallen of kans op fysiek functieverlies. Bij elk vastgesteld risico wordt samen met u en uw naasten bepaald welke mogelijkheden er zijn om het risico op het ontstaan van een delier, vallen, ondervoeding of functieverlies zo klein mogelijk te houden.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Leiderdorp Hoofdlocatie
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • Alphen aan de Rijn
  meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan de Rijn
 • Leiden
  Houtlaan 55
  2334 CK Leiden
 • Katwijk
  Randweg 47
  2225 PJ Katwijk
 • Sassenheim
  Jan van Brabantweg 33
  2171 HE Sassenheim
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen