Albert Schweitzer ziekenhuis

Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht

Bekijk locaties en contactinformatie

Zorg met Hoofd, Hart en ziel
Klinische zorg van topniveau én (basis)zorg dicht bij mensen; deze combinatie maakt van het Albert Schweitzer ziekenhuis een uniek ziekenhuis. Met vier locaties, Dordrecht, Zwijndrecht -en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid. Intensieve samenwerking met andere (zorg)partners maakt het mogelijk te blijven ontwikkelen en innoveren. Of het nu gaat om complexe operaties, spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of behandeling in een polikliniek, de medisch specialisten en medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis verlenen zorg met hoofd, hart en ziel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Albert Schweitzer ziekenhuis

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier, en wordt er in het ziekenhuis gecontroleerd op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

85,34% Albert Schweitzer ziekenhuis
60,76% Landelijk gemiddelde
In het Albert Schweitzer ziekenhuis is in 2020 85,34% van de ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, of zijn observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

Door opname in het ziekenhuis kan een oudere patiënt acuut verward raken. Dit noemen we delier. Dit is tijdelijk, maar voor de patiënt en familie kan dit een angstige periode zijn.

Op de spoedeisende hulp worden patiënten van 70 jaar of ouder een paar vragen gesteld om een verhoogd risico op delier vast te kunnen stellen. Patiënten, die worden opgenomen in het ziekenhuis worden extra in de gaten gehouden. Als het nodig is wordt de geriatrie (Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis) bij de behandeling betrokken. Hierdoor is er betere begeleiding bij het eventueel doormaken van een delier. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om als mantelzorger bij de verzorging te worden betrokken, waardoor meer rust ontstaat bij de patiënt.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

100,00% Albert Schweitzer ziekenhuis
88,92% Landelijk gemiddelde
In het Albert Schweitzer ziekenhuis is in 2020 bij 100,00% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Toelichting van het ziekenhuis:
Bij patiënten, die de  polikliniek Geriatrie bezoeken wordt bij het eerste polikliniek bezoek hun voedingspatroon besproken middels een aantal vragen. Bij het constateren van een minder of slecht voedingspatroon zal de arts dit met de patiënt bespreken en gezamenlijk bepalen wat er voor nodig is om dit te verbeteren.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Dordwijk Hoofdlocatie
  Albert Schweitzerplaats 25
  3318 AT Dordrecht
 • Zwijndrecht
  Langeweg 336
  3331 LZ Zwijndrecht
 • Sliedrecht
  Wilhelminastraat 75
  3361 XV Sliedrecht
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen