Albert Schweitzer ziekenhuis

Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

Bekijk locaties en contactinformatie

Zorg met Hoofd, Hart en ziel
Klinische zorg van topniveau én (basis)zorg dicht bij mensen; deze combinatie maakt van het Albert Schweitzer ziekenhuis een uniek ziekenhuis. Met vier locaties, Dordrecht, Zwijndrecht -en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid. Intensieve samenwerking met andere (zorg)partners maakt het mogelijk te blijven ontwikkelen en innoveren. Of het nu gaat om complexe operaties, spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of behandeling in een polikliniek, de medisch specialisten en medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis verlenen zorg met hoofd, hart en ziel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Albert Schweitzer ziekenhuis

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op delier en op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

91,0% Albert Schweitzer ziekenhuis
85,7% Landelijk gemiddelde
In het Albert Schweitzer ziekenhuis is in 2017 bij 91,0% van de ouderen vastgelegd of zij risico lopen op plotselinge ernstige verwardheid.
Toelichting van het ziekenhuis:

Door opname in het ziekenhuis kan een oudere patiënt acuut verward raken. Dit noemen we delier. Dit is tijdelijk, maar voor de patiënt en familie kan dit een angstige periode zijn. Bij opname krijgt elke patiënt van 70 jaar of ouder vragen, die een mogelijk risico op delier kunnen vaststellen. De patiënten met een verhoogd risico worden extra in de gaten gehouden. Als het nodig is wordt de geriatrie (Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis) bij de behandeling betrokken. Hierdoor is er betere begeleiding bij het eventueel doormaken van een delier. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om als mantelzorger bij de verzorging te worden betrokken, waardoor meer rust ontstaat bij de patiënt.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft het keurmerk Senior vriendelijk ziekenhuis.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

98,7% Albert Schweitzer ziekenhuis
89,2% Landelijk gemiddelde
In het Albert Schweitzer ziekenhuis is in 2017 bij 98,7% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Toelichting van het ziekenhuis:

Een goede voedingstoestand is belangrijk voor het herstel. Daarom wordt op de polikliniek geriatrie (Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis) een vragenlijst afgenomen over uw eetpatroon. Dit wordt gedaan om een mogelijk voedingstekort vast te stellen.  Mocht blijken dat er mogelijk sprake is van een voedingstekort kan de internist ouderengeneeskunde/ klinisch geriater zo nodig aanvullend onderzoek doen of u verwijzen naar een diëtist.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

 • Dordrecht Hoofdlocatie
  Albert Schweitzerplaats 25
  3318 AT Dordrecht
 • Sliedrecht
  Wilhelminastraat 75
  3361 XV Sliedrecht
 • Zwijndrecht
  Langeweg 336
  3331 LZ Zwijndrecht
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen