Zaans Medisch Centrum

Kwaliteit / Behandelresultaten

Zaans Medisch Centrum

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op delier en op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

73,7% Zaans Medisch Centrum
85,7% Landelijk gemiddelde
In Het Zaans Medisch Centrum is in 2017 bij 73,7% van de ouderen vastgelegd of zij risico lopen op plotselinge ernstige verwardheid.
Toelichting van het ziekenhuis:
Alle patiënten van 70 jaar en ouder worden bij opname standaard gescreend op kwetsbaarheid en daarmee ook het risico op plotselinge ernstige verwardheid. Het weergegeven cijfer geeft het percentage risicopatiënten aan dat tijdens de opname aanvullend gescreend is.  
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

Toelichting van het ziekenhuis:
Het Zaans Medisch Centrum heeft sinds september 2018 een polikliniek geriatrie. Vanaf dit moment worden alle patiënten die voor het eerste gezien worden op deze polikliniek gescreend op ondervoeding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument. In het geval van risico op en/of ondervoeding, wordt altijd de diëtist ingeschakeld.    

Contactinformatie

Locaties

  • Zaandam

    Zaandam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen